Filförteckning för paketet open-vm-tools-dev i buster för arkitekturen i386

/usr/include/libDeployPkg/deploypkg.h
/usr/include/libDeployPkg/guestcust-events.h
/usr/include/libDeployPkg/guestrpc.h
/usr/include/libDeployPkg/imgcust-api.h
/usr/include/libDeployPkg/includeCheck.h
/usr/include/libDeployPkg/linuxDeployment.h
/usr/include/libDeployPkg/log.h
/usr/include/libDeployPkg/process.h
/usr/include/libDeployPkg/vm_basic_types.h
/usr/include/vmGuestLib/includeCheck.h
/usr/include/vmGuestLib/vmGuestLib.h
/usr/include/vmGuestLib/vmSessionId.h
/usr/include/vmGuestLib/vm_basic_types.h
/usr/lib/libDeployPkg.a
/usr/lib/libDeployPkg.so
/usr/lib/libguestlib.a
/usr/lib/libguestlib.so
/usr/lib/libhgfs.a
/usr/lib/libhgfs.so
/usr/lib/libvgauth.a
/usr/lib/libvgauth.so
/usr/lib/libvmtools.a
/usr/lib/libvmtools.so
/usr/lib/pkgconfig/libDeployPkg.pc
/usr/lib/pkgconfig/vmguestlib.pc
/usr/share/doc/open-vm-tools-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/open-vm-tools-dev/changelog.gz
/usr/share/doc/open-vm-tools-dev/copyright
/usr/share/doc/open-vm-tools/api/html/FreeSans.ttf.gz
/usr/share/doc/open-vm-tools/api/html/annotated.html
/usr/share/doc/open-vm-tools/api/html/bc_s.png
/usr/share/doc/open-vm-tools/api/html/bdwn.png
/usr/share/doc/open-vm-tools/api/html/classes.html
/usr/share/doc/open-vm-tools/api/html/closed.png
/usr/share/doc/open-vm-tools/api/html/debugChannel_8c.html
/usr/share/doc/open-vm-tools/api/html/desktopevents_8h.html
/usr/share/doc/open-vm-tools/api/html/desktopevents_8h_source.html
/usr/share/doc/open-vm-tools/api/html/dir_047dca2c2498ff9b0bedd63d1edb7f93.html
/usr/share/doc/open-vm-tools/api/html/dir_1ae46aceb4fd0d0c4a241d08c8eb4ed3.html
/usr/share/doc/open-vm-tools/api/html/dir_49e56c817e5e54854c35e136979f97ca.html
/usr/share/doc/open-vm-tools/api/html/dir_59425e443f801f1f2fd8bbe4959a3ccf.html
/usr/share/doc/open-vm-tools/api/html/dir_59aef2c812dcd59b537445af3d6f308d.html
/usr/share/doc/open-vm-tools/api/html/dir_5a30104352ef4255dc24354b02eb2d20.html
/usr/share/doc/open-vm-tools/api/html/dir_634522728b521bdca482ce0c9bb0e469.html
/usr/share/doc/open-vm-tools/api/html/dir_93b95978f0d6069d74a14c562abea915.html
/usr/share/doc/open-vm-tools/api/html/dir_97aefd0d527b934f1d99a682da8fe6a9.html
/usr/share/doc/open-vm-tools/api/html/dir_bff1a75f97c7ace650ee0c8d57d0aaa5.html
/usr/share/doc/open-vm-tools/api/html/doc.png
/usr/share/doc/open-vm-tools/api/html/doxygen.css
/usr/share/doc/open-vm-tools/api/html/doxygen.png
/usr/share/doc/open-vm-tools/api/html/files.html
/usr/share/doc/open-vm-tools/api/html/folderclosed.png
/usr/share/doc/open-vm-tools/api/html/folderopen.png
/usr/share/doc/open-vm-tools/api/html/functions.html
/usr/share/doc/open-vm-tools/api/html/functions_vars.html
/usr/share/doc/open-vm-tools/api/html/globals.html
/usr/share/doc/open-vm-tools/api/html/globals_defs.html
/usr/share/doc/open-vm-tools/api/html/globals_enum.html
/usr/share/doc/open-vm-tools/api/html/globals_eval.html
/usr/share/doc/open-vm-tools/api/html/globals_func.html
/usr/share/doc/open-vm-tools/api/html/globals_type.html
/usr/share/doc/open-vm-tools/api/html/group__vmtools__debug.html
/usr/share/doc/open-vm-tools/api/html/group__vmtools__guestrpc.html
/usr/share/doc/open-vm-tools/api/html/group__vmtools__i18n.html
/usr/share/doc/open-vm-tools/api/html/group__vmtools__logging.html
/usr/share/doc/open-vm-tools/api/html/group__vmtools__plugins.html
/usr/share/doc/open-vm-tools/api/html/group__vmtools__threads.html
/usr/share/doc/open-vm-tools/api/html/group__vmtools__utils.html
/usr/share/doc/open-vm-tools/api/html/guestrpc_8h.html
/usr/share/doc/open-vm-tools/api/html/guestrpc_8h_source.html
/usr/share/doc/open-vm-tools/api/html/i18n_8c.html
/usr/share/doc/open-vm-tools/api/html/i18n_8h.html
/usr/share/doc/open-vm-tools/api/html/i18n_8h_source.html
/usr/share/doc/open-vm-tools/api/html/index.html
/usr/share/doc/open-vm-tools/api/html/jquery.js
/usr/share/doc/open-vm-tools/api/html/log_8h.html
/usr/share/doc/open-vm-tools/api/html/log_8h_source.html
/usr/share/doc/open-vm-tools/api/html/menu.js
/usr/share/doc/open-vm-tools/api/html/menudata.js
/usr/share/doc/open-vm-tools/api/html/modules.html
/usr/share/doc/open-vm-tools/api/html/monotonicTimer_8c.html
/usr/share/doc/open-vm-tools/api/html/nav_f.png
/usr/share/doc/open-vm-tools/api/html/nav_g.png
/usr/share/doc/open-vm-tools/api/html/nav_h.png
/usr/share/doc/open-vm-tools/api/html/open.png
/usr/share/doc/open-vm-tools/api/html/plugin_8h.html
/usr/share/doc/open-vm-tools/api/html/plugin_8h_source.html
/usr/share/doc/open-vm-tools/api/html/rpcdebug_8h.html
/usr/share/doc/open-vm-tools/api/html/rpcdebug_8h_source.html
/usr/share/doc/open-vm-tools/api/html/signalSource_8c.html
/usr/share/doc/open-vm-tools/api/html/splitbar.png
/usr/share/doc/open-vm-tools/api/html/structRpcChannelCallback.html
/usr/share/doc/open-vm-tools/api/html/structRpcDebugLibData.html
/usr/share/doc/open-vm-tools/api/html/structRpcDebugMsgList.html
/usr/share/doc/open-vm-tools/api/html/structRpcDebugMsgMapping.html
/usr/share/doc/open-vm-tools/api/html/structRpcDebugPlugin.html
/usr/share/doc/open-vm-tools/api/html/structRpcDebugRecvMapping.html
/usr/share/doc/open-vm-tools/api/html/structRpcInData.html
/usr/share/doc/open-vm-tools/api/html/structToolsAppCapability.html
/usr/share/doc/open-vm-tools/api/html/structToolsAppCtx.html
/usr/share/doc/open-vm-tools/api/html/structToolsAppProvider.html
/usr/share/doc/open-vm-tools/api/html/structToolsAppReg.html
/usr/share/doc/open-vm-tools/api/html/structToolsCorePool.html
/usr/share/doc/open-vm-tools/api/html/structToolsPluginData.html
/usr/share/doc/open-vm-tools/api/html/structToolsPluginSignalCb.html
/usr/share/doc/open-vm-tools/api/html/structToolsServiceProperty.html
/usr/share/doc/open-vm-tools/api/html/sync_off.png
/usr/share/doc/open-vm-tools/api/html/sync_on.png
/usr/share/doc/open-vm-tools/api/html/tab_a.png
/usr/share/doc/open-vm-tools/api/html/tab_b.png
/usr/share/doc/open-vm-tools/api/html/tab_h.png
/usr/share/doc/open-vm-tools/api/html/tab_s.png
/usr/share/doc/open-vm-tools/api/html/tabs.css
/usr/share/doc/open-vm-tools/api/html/threadPool_8h.html
/usr/share/doc/open-vm-tools/api/html/threadPool_8h_source.html
/usr/share/doc/open-vm-tools/api/html/utils_8h.html
/usr/share/doc/open-vm-tools/api/html/utils_8h_source.html
/usr/share/doc/open-vm-tools/api/html/vmbackup_8h.html
/usr/share/doc/open-vm-tools/api/html/vmbackup_8h_source.html
/usr/share/doc/open-vm-tools/api/html/vmrpcdbgInt_8h.html
/usr/share/doc/open-vm-tools/api/html/vmrpcdbgInt_8h_source.html
/usr/share/doc/open-vm-tools/api/html/vmrpcdbg_8c.html
/usr/share/doc/open-vm-tools/api/html/vmtoolsConfig_8c.html
/usr/share/doc/open-vm-tools/api/html/vmtoolsInt_8h.html
/usr/share/doc/open-vm-tools/api/html/vmtoolsInt_8h_source.html
/usr/share/doc/open-vm-tools/api/html/vmtoolsLog_8c.html
/usr/share/doc/open-vm-tools/api/html/vmtools_8c.html
/usr/share/doc/open-vm-tools/api/html/vmtoolslib__version_8h_source.html
/usr/share/doc/open-vm-tools/api/html/vmxLogger_8c.html