Filförteckning för paketet oggz-tools i buster för arkitekturen i386

/usr/bin/oggz
/usr/bin/oggz-chop
/usr/bin/oggz-codecs
/usr/bin/oggz-comment
/usr/bin/oggz-diff
/usr/bin/oggz-dump
/usr/bin/oggz-info
/usr/bin/oggz-known-codecs
/usr/bin/oggz-merge
/usr/bin/oggz-rip
/usr/bin/oggz-scan
/usr/bin/oggz-sort
/usr/bin/oggz-validate
/usr/share/bash-completion/completions/oggz
/usr/share/doc/oggz-tools/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/oggz-tools/changelog.gz
/usr/share/doc/oggz-tools/copyright
/usr/share/man/man1/oggz-chop.1.gz
/usr/share/man/man1/oggz-codecs.1.gz
/usr/share/man/man1/oggz-comment.1.gz
/usr/share/man/man1/oggz-diff.1.gz
/usr/share/man/man1/oggz-dump.1.gz
/usr/share/man/man1/oggz-info.1.gz
/usr/share/man/man1/oggz-known-codecs.1.gz
/usr/share/man/man1/oggz-merge.1.gz
/usr/share/man/man1/oggz-rip.1.gz
/usr/share/man/man1/oggz-scan.1.gz
/usr/share/man/man1/oggz-sort.1.gz
/usr/share/man/man1/oggz-validate.1.gz
/usr/share/man/man1/oggz.1.gz