Filförteckning för paketet mlterm-common i buster för arkitekturen i386

/etc/mlterm/aafont
/etc/mlterm/color
/etc/mlterm/font
/etc/mlterm/font-fb
/etc/mlterm/key
/etc/mlterm/main
/etc/mlterm/menu
/etc/mlterm/taafont
/etc/mlterm/termcap
/etc/mlterm/tfont
/etc/mlterm/vaafont
/etc/mlterm/vfont
/etc/mlterm/xim
/usr/lib/i386-linux-gnu/libmef.so.2
/usr/lib/i386-linux-gnu/libmef.so.2.0.0
/usr/lib/i386-linux-gnu/libmlterm_coreotl.so
/usr/lib/i386-linux-gnu/libpobl.so.1
/usr/lib/i386-linux-gnu/libpobl.so.1.0.0
/usr/lib/i386-linux-gnu/mef/libmef_8bits.so
/usr/lib/i386-linux-gnu/mef/libmef_jajp.so
/usr/lib/i386-linux-gnu/mef/libmef_kokr.so
/usr/lib/i386-linux-gnu/mef/libmef_zh.so
/usr/lib/i386-linux-gnu/mlterm/libathena.so
/usr/lib/i386-linux-gnu/mlterm/libctl_bidi.so
/usr/lib/i386-linux-gnu/mlterm/libctl_iscii.so
/usr/lib/i386-linux-gnu/mlterm/libim-kbd.so
/usr/lib/i386-linux-gnu/mlterm/libind_assamese.so
/usr/lib/i386-linux-gnu/mlterm/libind_bengali.so
/usr/lib/i386-linux-gnu/mlterm/libind_gujarati.so
/usr/lib/i386-linux-gnu/mlterm/libind_hindi.so
/usr/lib/i386-linux-gnu/mlterm/libind_iitkeyb.so
/usr/lib/i386-linux-gnu/mlterm/libind_inscript.so
/usr/lib/i386-linux-gnu/mlterm/libind_kannada.so
/usr/lib/i386-linux-gnu/mlterm/libind_malayalam.so
/usr/lib/i386-linux-gnu/mlterm/libind_oriya.so
/usr/lib/i386-linux-gnu/mlterm/libind_punjabi.so
/usr/lib/i386-linux-gnu/mlterm/libind_tamil.so
/usr/lib/i386-linux-gnu/mlterm/libind_telugu.so
/usr/lib/i386-linux-gnu/mlterm/libmotif.so
/usr/lib/i386-linux-gnu/mlterm/libmozmodern.so
/usr/lib/i386-linux-gnu/mlterm/libnext.so
/usr/lib/i386-linux-gnu/mlterm/libotl.so
/usr/lib/i386-linux-gnu/mlterm/libpixmap_engine.so
/usr/lib/i386-linux-gnu/mlterm/libptyssh.so
/usr/lib/i386-linux-gnu/mlterm/libsample.so
/usr/lib/i386-linux-gnu/mlterm/libtype_cairo.so
/usr/lib/i386-linux-gnu/mlterm/libtype_xft.so
/usr/share/applications/mlterm.desktop
/usr/share/doc/mlterm-common/FAQ
/usr/share/doc/mlterm-common/PROTOCOL.gz
/usr/share/doc/mlterm-common/README.gz
/usr/share/doc/mlterm-common/README.ja.gz
/usr/share/doc/mlterm-common/ReleaseNote.gz
/usr/share/doc/mlterm-common/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/mlterm-common/changelog.gz
/usr/share/doc/mlterm-common/copyright
/usr/share/locale/ar/LC_MESSAGES/mlconfig.mo
/usr/share/locale/de/LC_MESSAGES/mlconfig.mo
/usr/share/locale/ja/LC_MESSAGES/mlconfig.mo
/usr/share/locale/vi/LC_MESSAGES/mlconfig.mo
/usr/share/locale/zh_TW/LC_MESSAGES/mlconfig.mo
/usr/share/mlterm/scrollbars/sample3/bg_body.png
/usr/share/mlterm/scrollbars/sample3/bg_bottom.png
/usr/share/mlterm/scrollbars/sample3/bg_top.png
/usr/share/mlterm/scrollbars/sample3/button_down.png
/usr/share/mlterm/scrollbars/sample3/button_down_pressed.png
/usr/share/mlterm/scrollbars/sample3/button_up.png
/usr/share/mlterm/scrollbars/sample3/button_up_pressed.png
/usr/share/mlterm/scrollbars/sample3/rc
/usr/share/mlterm/scrollbars/sample3/slider_body.png
/usr/share/mlterm/scrollbars/sample3/slider_bottom.png
/usr/share/mlterm/scrollbars/sample3/slider_knob.png
/usr/share/mlterm/scrollbars/sample3/slider_top.png
/usr/share/pixmaps/mlterm-icon-24colors-1.png
/usr/share/pixmaps/mlterm-icon-24colors-1.xpm
/usr/share/pixmaps/mlterm-icon-24colors-2.png
/usr/share/pixmaps/mlterm-icon-fvwm.png
/usr/share/pixmaps/mlterm-icon-gnome.png
/usr/share/pixmaps/mlterm-icon-gnome2.png
/usr/share/pixmaps/mlterm-icon-kde.png
/usr/share/pixmaps/mlterm-icon-twm.png
/usr/share/pixmaps/mlterm-icon-wmaker.png
/usr/share/pixmaps/mlterm_16x16.xpm
/usr/share/pixmaps/mlterm_32x32.xpm
/usr/share/pixmaps/mlterm_48x48.xpm