Filförteckning för paketet liburdf-dev i buster för arkitekturen i386

/usr/include/urdf/model.h
/usr/include/urdf/urdfdom_compatibility.h
/usr/include/urdf/visibility_control.hpp
/usr/lib/i386-linux-gnu/liburdf.so
/usr/lib/i386-linux-gnu/pkgconfig/urdf.pc
/usr/share/doc/liburdf-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/liburdf-dev/changelog.Debian.i386.gz
/usr/share/doc/liburdf-dev/copyright
/usr/share/urdf/cmake/urdfConfig-version.cmake
/usr/share/urdf/cmake/urdfConfig.cmake
/usr/share/urdf/package.xml