Filförteckning för paketet libocct-ocaf-dev i buster för arkitekturen i386

/usr/include/opencascade/AppStdL_Application.hxx
/usr/include/opencascade/AppStd_Application.hxx
/usr/include/opencascade/BinDrivers.hxx
/usr/include/opencascade/BinDrivers_DocumentRetrievalDriver.hxx
/usr/include/opencascade/BinDrivers_DocumentStorageDriver.hxx
/usr/include/opencascade/BinDrivers_Marker.hxx
/usr/include/opencascade/BinLDrivers.hxx
/usr/include/opencascade/BinLDrivers_DocumentRetrievalDriver.hxx
/usr/include/opencascade/BinLDrivers_DocumentSection.hxx
/usr/include/opencascade/BinLDrivers_DocumentStorageDriver.hxx
/usr/include/opencascade/BinLDrivers_Marker.hxx
/usr/include/opencascade/BinLDrivers_VectorOfDocumentSection.hxx
/usr/include/opencascade/BinMDF.hxx
/usr/include/opencascade/BinMDF_ADriver.hxx
/usr/include/opencascade/BinMDF_ADriver.lxx
/usr/include/opencascade/BinMDF_ADriverTable.hxx
/usr/include/opencascade/BinMDF_ADriverTable.lxx
/usr/include/opencascade/BinMDF_DataMapIteratorOfTypeADriverMap.hxx
/usr/include/opencascade/BinMDF_DoubleMapIteratorOfTypeIdMap.hxx
/usr/include/opencascade/BinMDF_ReferenceDriver.hxx
/usr/include/opencascade/BinMDF_StringIdMap.hxx
/usr/include/opencascade/BinMDF_TagSourceDriver.hxx
/usr/include/opencascade/BinMDF_TypeADriverMap.hxx
/usr/include/opencascade/BinMDF_TypeIdMap.hxx
/usr/include/opencascade/BinMDataStd.hxx
/usr/include/opencascade/BinMDataStd_AsciiStringDriver.hxx
/usr/include/opencascade/BinMDataStd_BooleanArrayDriver.hxx
/usr/include/opencascade/BinMDataStd_BooleanListDriver.hxx
/usr/include/opencascade/BinMDataStd_ByteArrayDriver.hxx
/usr/include/opencascade/BinMDataStd_CommentDriver.hxx
/usr/include/opencascade/BinMDataStd_DirectoryDriver.hxx
/usr/include/opencascade/BinMDataStd_ExpressionDriver.hxx
/usr/include/opencascade/BinMDataStd_ExtStringArrayDriver.hxx
/usr/include/opencascade/BinMDataStd_ExtStringListDriver.hxx
/usr/include/opencascade/BinMDataStd_IntPackedMapDriver.hxx
/usr/include/opencascade/BinMDataStd_IntegerArrayDriver.hxx
/usr/include/opencascade/BinMDataStd_IntegerDriver.hxx
/usr/include/opencascade/BinMDataStd_IntegerListDriver.hxx
/usr/include/opencascade/BinMDataStd_NameDriver.hxx
/usr/include/opencascade/BinMDataStd_NamedDataDriver.hxx
/usr/include/opencascade/BinMDataStd_NoteBookDriver.hxx
/usr/include/opencascade/BinMDataStd_RealArrayDriver.hxx
/usr/include/opencascade/BinMDataStd_RealDriver.hxx
/usr/include/opencascade/BinMDataStd_RealListDriver.hxx
/usr/include/opencascade/BinMDataStd_ReferenceArrayDriver.hxx
/usr/include/opencascade/BinMDataStd_ReferenceListDriver.hxx
/usr/include/opencascade/BinMDataStd_RelationDriver.hxx
/usr/include/opencascade/BinMDataStd_TickDriver.hxx
/usr/include/opencascade/BinMDataStd_TreeNodeDriver.hxx
/usr/include/opencascade/BinMDataStd_UAttributeDriver.hxx
/usr/include/opencascade/BinMDataStd_VariableDriver.hxx
/usr/include/opencascade/BinMDataXtd.hxx
/usr/include/opencascade/BinMDataXtd_AxisDriver.hxx
/usr/include/opencascade/BinMDataXtd_ConstraintDriver.hxx
/usr/include/opencascade/BinMDataXtd_GeometryDriver.hxx
/usr/include/opencascade/BinMDataXtd_PatternStdDriver.hxx
/usr/include/opencascade/BinMDataXtd_PlacementDriver.hxx
/usr/include/opencascade/BinMDataXtd_PlaneDriver.hxx
/usr/include/opencascade/BinMDataXtd_PointDriver.hxx
/usr/include/opencascade/BinMDataXtd_PositionDriver.hxx
/usr/include/opencascade/BinMDataXtd_PresentationDriver.hxx
/usr/include/opencascade/BinMDataXtd_ShapeDriver.hxx
/usr/include/opencascade/BinMDocStd.hxx
/usr/include/opencascade/BinMDocStd_XLinkDriver.hxx
/usr/include/opencascade/BinMFunction.hxx
/usr/include/opencascade/BinMFunction_FunctionDriver.hxx
/usr/include/opencascade/BinMFunction_GraphNodeDriver.hxx
/usr/include/opencascade/BinMFunction_ScopeDriver.hxx
/usr/include/opencascade/BinMNaming.hxx
/usr/include/opencascade/BinMNaming_NamedShapeDriver.hxx
/usr/include/opencascade/BinMNaming_NamedShapeDriver.lxx
/usr/include/opencascade/BinMNaming_NamingDriver.hxx
/usr/include/opencascade/BinObjMgt_PByte.hxx
/usr/include/opencascade/BinObjMgt_PChar.hxx
/usr/include/opencascade/BinObjMgt_PExtChar.hxx
/usr/include/opencascade/BinObjMgt_PInteger.hxx
/usr/include/opencascade/BinObjMgt_PReal.hxx
/usr/include/opencascade/BinObjMgt_PShortReal.hxx
/usr/include/opencascade/BinObjMgt_Persistent.hxx
/usr/include/opencascade/BinObjMgt_Persistent.lxx
/usr/include/opencascade/BinObjMgt_RRelocationTable.hxx
/usr/include/opencascade/BinObjMgt_SRelocationTable.hxx
/usr/include/opencascade/BinTObjDrivers.hxx
/usr/include/opencascade/BinTObjDrivers_DocumentRetrievalDriver.hxx
/usr/include/opencascade/BinTObjDrivers_DocumentStorageDriver.hxx
/usr/include/opencascade/BinTObjDrivers_IntSparseArrayDriver.hxx
/usr/include/opencascade/BinTObjDrivers_ModelDriver.hxx
/usr/include/opencascade/BinTObjDrivers_ObjectDriver.hxx
/usr/include/opencascade/BinTObjDrivers_ReferenceDriver.hxx
/usr/include/opencascade/BinTObjDrivers_XYZDriver.hxx
/usr/include/opencascade/CDF.hxx
/usr/include/opencascade/CDF_Application.hxx
/usr/include/opencascade/CDF_Directory.hxx
/usr/include/opencascade/CDF_DirectoryIterator.hxx
/usr/include/opencascade/CDF_FWOSDriver.hxx
/usr/include/opencascade/CDF_MetaDataDriver.hxx
/usr/include/opencascade/CDF_MetaDataDriverError.hxx
/usr/include/opencascade/CDF_MetaDataDriverFactory.hxx
/usr/include/opencascade/CDF_Session.hxx
/usr/include/opencascade/CDF_Store.hxx
/usr/include/opencascade/CDF_StoreList.hxx
/usr/include/opencascade/CDF_StoreSetNameStatus.hxx
/usr/include/opencascade/CDF_SubComponentStatus.hxx
/usr/include/opencascade/CDF_TryStoreStatus.hxx
/usr/include/opencascade/CDF_TypeOfActivation.hxx
/usr/include/opencascade/CDM_Application.hxx
/usr/include/opencascade/CDM_CanCloseStatus.hxx
/usr/include/opencascade/CDM_DataMapIteratorOfMetaDataLookUpTable.hxx
/usr/include/opencascade/CDM_DataMapIteratorOfPresentationDirectory.hxx
/usr/include/opencascade/CDM_Document.hxx
/usr/include/opencascade/CDM_DocumentHasher.hxx
/usr/include/opencascade/CDM_DocumentPointer.hxx
/usr/include/opencascade/CDM_ListIteratorOfListOfDocument.hxx
/usr/include/opencascade/CDM_ListIteratorOfListOfReferences.hxx
/usr/include/opencascade/CDM_ListOfDocument.hxx
/usr/include/opencascade/CDM_ListOfReferences.hxx
/usr/include/opencascade/CDM_MapIteratorOfMapOfDocument.hxx
/usr/include/opencascade/CDM_MapOfDocument.hxx
/usr/include/opencascade/CDM_MetaData.hxx
/usr/include/opencascade/CDM_MetaDataLookUpTable.hxx
/usr/include/opencascade/CDM_NamesDirectory.hxx
/usr/include/opencascade/CDM_PresentationDirectory.hxx
/usr/include/opencascade/CDM_Reference.hxx
/usr/include/opencascade/CDM_ReferenceIterator.hxx
/usr/include/opencascade/LDOMBasicString.hxx
/usr/include/opencascade/LDOMParser.hxx
/usr/include/opencascade/LDOMString.hxx
/usr/include/opencascade/LDOM_Attr.hxx
/usr/include/opencascade/LDOM_BasicAttribute.hxx
/usr/include/opencascade/LDOM_BasicElement.hxx
/usr/include/opencascade/LDOM_BasicNode.hxx
/usr/include/opencascade/LDOM_BasicText.hxx
/usr/include/opencascade/LDOM_CDATASection.hxx
/usr/include/opencascade/LDOM_CharReference.hxx
/usr/include/opencascade/LDOM_CharacterData.hxx
/usr/include/opencascade/LDOM_Comment.hxx
/usr/include/opencascade/LDOM_DeclareSequence.hxx
/usr/include/opencascade/LDOM_Document.hxx
/usr/include/opencascade/LDOM_DocumentType.hxx
/usr/include/opencascade/LDOM_Element.hxx
/usr/include/opencascade/LDOM_LDOMImplementation.hxx
/usr/include/opencascade/LDOM_MemManager.hxx
/usr/include/opencascade/LDOM_Node.hxx
/usr/include/opencascade/LDOM_NodeList.hxx
/usr/include/opencascade/LDOM_OSStream.hxx
/usr/include/opencascade/LDOM_Text.hxx
/usr/include/opencascade/LDOM_XmlReader.hxx
/usr/include/opencascade/LDOM_XmlWriter.hxx
/usr/include/opencascade/PCDM.hxx
/usr/include/opencascade/PCDM_BaseDriverPointer.hxx
/usr/include/opencascade/PCDM_DOMHeaderParser.hxx
/usr/include/opencascade/PCDM_Document.hxx
/usr/include/opencascade/PCDM_DriverError.hxx
/usr/include/opencascade/PCDM_ReadWriter.hxx
/usr/include/opencascade/PCDM_ReadWriter_1.hxx
/usr/include/opencascade/PCDM_Reader.hxx
/usr/include/opencascade/PCDM_Reader.lxx
/usr/include/opencascade/PCDM_ReaderStatus.hxx
/usr/include/opencascade/PCDM_Reference.hxx
/usr/include/opencascade/PCDM_ReferenceIterator.hxx
/usr/include/opencascade/PCDM_RetrievalDriver.hxx
/usr/include/opencascade/PCDM_SequenceOfDocument.hxx
/usr/include/opencascade/PCDM_SequenceOfReference.hxx
/usr/include/opencascade/PCDM_StorageDriver.hxx
/usr/include/opencascade/PCDM_StoreStatus.hxx
/usr/include/opencascade/PCDM_TypeOfFileDriver.hxx
/usr/include/opencascade/PCDM_Writer.hxx
/usr/include/opencascade/ShapePersistent.hxx
/usr/include/opencascade/ShapePersistent_BRep.hxx
/usr/include/opencascade/ShapePersistent_Geom.hxx
/usr/include/opencascade/ShapePersistent_Geom2d.hxx
/usr/include/opencascade/ShapePersistent_Geom2d_Curve.hxx
/usr/include/opencascade/ShapePersistent_Geom_Curve.hxx
/usr/include/opencascade/ShapePersistent_Geom_Surface.hxx
/usr/include/opencascade/ShapePersistent_HArray1.hxx
/usr/include/opencascade/ShapePersistent_HArray2.hxx
/usr/include/opencascade/ShapePersistent_HSequence.hxx
/usr/include/opencascade/ShapePersistent_Poly.hxx
/usr/include/opencascade/ShapePersistent_TopoDS.hxx
/usr/include/opencascade/ShapePersistent_TriangleMode.hxx
/usr/include/opencascade/StdDrivers.hxx
/usr/include/opencascade/StdDrivers_DocumentRetrievalDriver.hxx
/usr/include/opencascade/StdLDrivers.hxx
/usr/include/opencascade/StdLDrivers_DocumentRetrievalDriver.hxx
/usr/include/opencascade/StdLPersistent.hxx
/usr/include/opencascade/StdLPersistent_Collection.hxx
/usr/include/opencascade/StdLPersistent_Data.hxx
/usr/include/opencascade/StdLPersistent_Dependency.hxx
/usr/include/opencascade/StdLPersistent_Document.hxx
/usr/include/opencascade/StdLPersistent_Function.hxx
/usr/include/opencascade/StdLPersistent_HArray1.hxx
/usr/include/opencascade/StdLPersistent_HArray2.hxx
/usr/include/opencascade/StdLPersistent_HString.hxx
/usr/include/opencascade/StdLPersistent_NamedData.hxx
/usr/include/opencascade/StdLPersistent_Real.hxx
/usr/include/opencascade/StdLPersistent_TreeNode.hxx
/usr/include/opencascade/StdLPersistent_Value.hxx
/usr/include/opencascade/StdLPersistent_Variable.hxx
/usr/include/opencascade/StdLPersistent_Void.hxx
/usr/include/opencascade/StdLPersistent_XLink.hxx
/usr/include/opencascade/StdObjMgt_Attribute.hxx
/usr/include/opencascade/StdObjMgt_MapOfInstantiators.hxx
/usr/include/opencascade/StdObjMgt_Persistent.hxx
/usr/include/opencascade/StdObjMgt_ReadData.hxx
/usr/include/opencascade/StdObjMgt_SharedObject.hxx
/usr/include/opencascade/StdObjMgt_TransientPersistentMap.hxx
/usr/include/opencascade/StdObjMgt_WriteData.hxx
/usr/include/opencascade/StdObject_Location.hxx
/usr/include/opencascade/StdObject_Shape.hxx
/usr/include/opencascade/StdObject_gp_Axes.hxx
/usr/include/opencascade/StdObject_gp_Curves.hxx
/usr/include/opencascade/StdObject_gp_Surfaces.hxx
/usr/include/opencascade/StdObject_gp_Trsfs.hxx
/usr/include/opencascade/StdObject_gp_Vectors.hxx
/usr/include/opencascade/StdPersistent.hxx
/usr/include/opencascade/StdPersistent_DataXtd.hxx
/usr/include/opencascade/StdPersistent_DataXtd_Constraint.hxx
/usr/include/opencascade/StdPersistent_DataXtd_PatternStd.hxx
/usr/include/opencascade/StdPersistent_HArray1.hxx
/usr/include/opencascade/StdPersistent_Naming.hxx
/usr/include/opencascade/StdPersistent_PPrsStd.hxx
/usr/include/opencascade/StdPersistent_TopLoc.hxx
/usr/include/opencascade/StdPersistent_TopoDS.hxx
/usr/include/opencascade/StdStorage.hxx
/usr/include/opencascade/StdStorage_BacketOfPersistent.hxx
/usr/include/opencascade/StdStorage_Data.hxx
/usr/include/opencascade/StdStorage_HSequenceOfRoots.hxx
/usr/include/opencascade/StdStorage_HeaderData.hxx
/usr/include/opencascade/StdStorage_MapOfRoots.hxx
/usr/include/opencascade/StdStorage_MapOfTypes.hxx
/usr/include/opencascade/StdStorage_Root.hxx
/usr/include/opencascade/StdStorage_RootData.hxx
/usr/include/opencascade/StdStorage_SequenceOfRoots.hxx
/usr/include/opencascade/StdStorage_TypeData.hxx
/usr/include/opencascade/TDF.hxx
/usr/include/opencascade/TDF_Attribute.hxx
/usr/include/opencascade/TDF_Attribute.lxx
/usr/include/opencascade/TDF_AttributeArray1.hxx
/usr/include/opencascade/TDF_AttributeDataMap.hxx
/usr/include/opencascade/TDF_AttributeDelta.hxx
/usr/include/opencascade/TDF_AttributeDeltaList.hxx
/usr/include/opencascade/TDF_AttributeDoubleMap.hxx
/usr/include/opencascade/TDF_AttributeIndexedMap.hxx
/usr/include/opencascade/TDF_AttributeIterator.hxx
/usr/include/opencascade/TDF_AttributeList.hxx
/usr/include/opencascade/TDF_AttributeMap.hxx
/usr/include/opencascade/TDF_AttributeSequence.hxx
/usr/include/opencascade/TDF_ChildIDIterator.hxx
/usr/include/opencascade/TDF_ChildIDIterator.lxx
/usr/include/opencascade/TDF_ChildIterator.hxx
/usr/include/opencascade/TDF_ChildIterator.lxx
/usr/include/opencascade/TDF_ClosureMode.hxx
/usr/include/opencascade/TDF_ClosureMode.lxx
/usr/include/opencascade/TDF_ClosureTool.hxx
/usr/include/opencascade/TDF_ComparisonTool.hxx
/usr/include/opencascade/TDF_CopyLabel.hxx
/usr/include/opencascade/TDF_CopyLabel.lxx
/usr/include/opencascade/TDF_CopyTool.hxx
/usr/include/opencascade/TDF_Data.hxx
/usr/include/opencascade/TDF_Data.lxx
/usr/include/opencascade/TDF_DataMapIteratorOfAttributeDataMap.hxx
/usr/include/opencascade/TDF_DataMapIteratorOfLabelDataMap.hxx
/usr/include/opencascade/TDF_DataMapIteratorOfLabelIntegerMap.hxx
/usr/include/opencascade/TDF_DataSet.hxx
/usr/include/opencascade/TDF_DataSet.lxx
/usr/include/opencascade/TDF_DefaultDeltaOnModification.hxx
/usr/include/opencascade/TDF_DefaultDeltaOnRemoval.hxx
/usr/include/opencascade/TDF_Delta.hxx
/usr/include/opencascade/TDF_Delta.lxx
/usr/include/opencascade/TDF_DeltaList.hxx
/usr/include/opencascade/TDF_DeltaOnAddition.hxx
/usr/include/opencascade/TDF_DeltaOnForget.hxx
/usr/include/opencascade/TDF_DeltaOnModification.hxx
/usr/include/opencascade/TDF_DeltaOnRemoval.hxx
/usr/include/opencascade/TDF_DeltaOnResume.hxx
/usr/include/opencascade/TDF_DoubleMapIteratorOfAttributeDoubleMap.hxx
/usr/include/opencascade/TDF_DoubleMapIteratorOfGUIDProgIDMap.hxx
/usr/include/opencascade/TDF_DoubleMapIteratorOfLabelDoubleMap.hxx
/usr/include/opencascade/TDF_GUIDProgIDMap.hxx
/usr/include/opencascade/TDF_HAllocator.hxx
/usr/include/opencascade/TDF_HAttributeArray1.hxx
/usr/include/opencascade/TDF_IDFilter.hxx
/usr/include/opencascade/TDF_IDFilter.lxx
/usr/include/opencascade/TDF_IDList.hxx
/usr/include/opencascade/TDF_IDMap.hxx
/usr/include/opencascade/TDF_Label.hxx
/usr/include/opencascade/TDF_Label.lxx
/usr/include/opencascade/TDF_LabelDataMap.hxx
/usr/include/opencascade/TDF_LabelDoubleMap.hxx
/usr/include/opencascade/TDF_LabelIndexedMap.hxx
/usr/include/opencascade/TDF_LabelIntegerMap.hxx
/usr/include/opencascade/TDF_LabelList.hxx
/usr/include/opencascade/TDF_LabelMap.hxx
/usr/include/opencascade/TDF_LabelMapHasher.hxx
/usr/include/opencascade/TDF_LabelNode.hxx
/usr/include/opencascade/TDF_LabelNodePtr.hxx
/usr/include/opencascade/TDF_LabelSequence.hxx
/usr/include/opencascade/TDF_ListIteratorOfAttributeDeltaList.hxx
/usr/include/opencascade/TDF_ListIteratorOfAttributeList.hxx
/usr/include/opencascade/TDF_ListIteratorOfDeltaList.hxx
/usr/include/opencascade/TDF_ListIteratorOfIDList.hxx
/usr/include/opencascade/TDF_ListIteratorOfLabelList.hxx
/usr/include/opencascade/TDF_MapIteratorOfAttributeMap.hxx
/usr/include/opencascade/TDF_MapIteratorOfIDMap.hxx
/usr/include/opencascade/TDF_MapIteratorOfLabelMap.hxx
/usr/include/opencascade/TDF_Reference.hxx
/usr/include/opencascade/TDF_RelocationTable.hxx
/usr/include/opencascade/TDF_TagSource.hxx
/usr/include/opencascade/TDF_Tool.hxx
/usr/include/opencascade/TDF_Transaction.hxx
/usr/include/opencascade/TDF_Transaction.lxx
/usr/include/opencascade/TDataStd.hxx
/usr/include/opencascade/TDataStd_AsciiString.hxx
/usr/include/opencascade/TDataStd_BooleanArray.hxx
/usr/include/opencascade/TDataStd_BooleanList.hxx
/usr/include/opencascade/TDataStd_ByteArray.hxx
/usr/include/opencascade/TDataStd_ChildNodeIterator.hxx
/usr/include/opencascade/TDataStd_Comment.hxx
/usr/include/opencascade/TDataStd_Current.hxx
/usr/include/opencascade/TDataStd_DataMapIteratorOfDataMapOfStringByte.hxx
/usr/include/opencascade/TDataStd_DataMapIteratorOfDataMapOfStringHArray1OfInteger.hxx
/usr/include/opencascade/TDataStd_DataMapIteratorOfDataMapOfStringHArray1OfReal.hxx
/usr/include/opencascade/TDataStd_DataMapIteratorOfDataMapOfStringReal.hxx
/usr/include/opencascade/TDataStd_DataMapIteratorOfDataMapOfStringString.hxx
/usr/include/opencascade/TDataStd_DataMapOfStringByte.hxx
/usr/include/opencascade/TDataStd_DataMapOfStringHArray1OfInteger.hxx
/usr/include/opencascade/TDataStd_DataMapOfStringHArray1OfReal.hxx
/usr/include/opencascade/TDataStd_DataMapOfStringReal.hxx
/usr/include/opencascade/TDataStd_DataMapOfStringString.hxx
/usr/include/opencascade/TDataStd_DeltaOnModificationOfByteArray.hxx
/usr/include/opencascade/TDataStd_DeltaOnModificationOfExtStringArray.hxx
/usr/include/opencascade/TDataStd_DeltaOnModificationOfIntArray.hxx
/usr/include/opencascade/TDataStd_DeltaOnModificationOfIntPackedMap.hxx
/usr/include/opencascade/TDataStd_DeltaOnModificationOfRealArray.hxx
/usr/include/opencascade/TDataStd_Directory.hxx
/usr/include/opencascade/TDataStd_Expression.hxx
/usr/include/opencascade/TDataStd_ExtStringArray.hxx
/usr/include/opencascade/TDataStd_ExtStringList.hxx
/usr/include/opencascade/TDataStd_HDataMapOfStringByte.hxx
/usr/include/opencascade/TDataStd_HDataMapOfStringHArray1OfInteger.hxx
/usr/include/opencascade/TDataStd_HDataMapOfStringHArray1OfReal.hxx
/usr/include/opencascade/TDataStd_HDataMapOfStringInteger.hxx
/usr/include/opencascade/TDataStd_HDataMapOfStringReal.hxx
/usr/include/opencascade/TDataStd_HDataMapOfStringString.hxx
/usr/include/opencascade/TDataStd_HLabelArray1.hxx
/usr/include/opencascade/TDataStd_IntPackedMap.hxx
/usr/include/opencascade/TDataStd_Integer.hxx
/usr/include/opencascade/TDataStd_IntegerArray.hxx
/usr/include/opencascade/TDataStd_IntegerList.hxx
/usr/include/opencascade/TDataStd_LabelArray1.hxx
/usr/include/opencascade/TDataStd_ListIteratorOfListOfByte.hxx
/usr/include/opencascade/TDataStd_ListIteratorOfListOfExtendedString.hxx
/usr/include/opencascade/TDataStd_ListOfByte.hxx
/usr/include/opencascade/TDataStd_ListOfExtendedString.hxx
/usr/include/opencascade/TDataStd_Name.hxx
/usr/include/opencascade/TDataStd_NamedData.hxx
/usr/include/opencascade/TDataStd_NamedData.lxx
/usr/include/opencascade/TDataStd_NoteBook.hxx
/usr/include/opencascade/TDataStd_PtrTreeNode.hxx
/usr/include/opencascade/TDataStd_Real.hxx
/usr/include/opencascade/TDataStd_RealArray.hxx
/usr/include/opencascade/TDataStd_RealEnum.hxx
/usr/include/opencascade/TDataStd_RealList.hxx
/usr/include/opencascade/TDataStd_ReferenceArray.hxx
/usr/include/opencascade/TDataStd_ReferenceList.hxx
/usr/include/opencascade/TDataStd_Relation.hxx
/usr/include/opencascade/TDataStd_Tick.hxx
/usr/include/opencascade/TDataStd_TreeNode.hxx
/usr/include/opencascade/TDataStd_TreeNode.lxx
/usr/include/opencascade/TDataStd_UAttribute.hxx
/usr/include/opencascade/TDataStd_Variable.hxx
/usr/include/opencascade/TDataXtd.hxx
/usr/include/opencascade/TDataXtd_Array1OfTrsf.hxx
/usr/include/opencascade/TDataXtd_Axis.hxx
/usr/include/opencascade/TDataXtd_Constraint.hxx
/usr/include/opencascade/TDataXtd_ConstraintEnum.hxx
/usr/include/opencascade/TDataXtd_Geometry.hxx
/usr/include/opencascade/TDataXtd_GeometryEnum.hxx
/usr/include/opencascade/TDataXtd_HArray1OfTrsf.hxx
/usr/include/opencascade/TDataXtd_Pattern.hxx
/usr/include/opencascade/TDataXtd_PatternStd.hxx
/usr/include/opencascade/TDataXtd_PatternStd.lxx
/usr/include/opencascade/TDataXtd_Placement.hxx
/usr/include/opencascade/TDataXtd_Plane.hxx
/usr/include/opencascade/TDataXtd_Point.hxx
/usr/include/opencascade/TDataXtd_Position.hxx
/usr/include/opencascade/TDataXtd_Presentation.hxx
/usr/include/opencascade/TDataXtd_Shape.hxx
/usr/include/opencascade/TDataXtd_Triangulation.hxx
/usr/include/opencascade/TDocStd.hxx
/usr/include/opencascade/TDocStd_Application.hxx
/usr/include/opencascade/TDocStd_ApplicationDelta.hxx
/usr/include/opencascade/TDocStd_ApplicationDelta.lxx
/usr/include/opencascade/TDocStd_CompoundDelta.hxx
/usr/include/opencascade/TDocStd_Context.hxx
/usr/include/opencascade/TDocStd_DataMapIteratorOfLabelIDMapDataMap.hxx
/usr/include/opencascade/TDocStd_Document.hxx
/usr/include/opencascade/TDocStd_Document.lxx
/usr/include/opencascade/TDocStd_LabelIDMapDataMap.hxx
/usr/include/opencascade/TDocStd_Modified.hxx
/usr/include/opencascade/TDocStd_MultiTransactionManager.hxx
/usr/include/opencascade/TDocStd_MultiTransactionManager.lxx
/usr/include/opencascade/TDocStd_Owner.hxx
/usr/include/opencascade/TDocStd_PathParser.hxx
/usr/include/opencascade/TDocStd_SequenceOfApplicationDelta.hxx
/usr/include/opencascade/TDocStd_SequenceOfDocument.hxx
/usr/include/opencascade/TDocStd_XLink.hxx
/usr/include/opencascade/TDocStd_XLink.lxx
/usr/include/opencascade/TDocStd_XLinkIterator.hxx
/usr/include/opencascade/TDocStd_XLinkIterator.lxx
/usr/include/opencascade/TDocStd_XLinkPtr.hxx
/usr/include/opencascade/TDocStd_XLinkRoot.hxx
/usr/include/opencascade/TDocStd_XLinkRoot.lxx
/usr/include/opencascade/TDocStd_XLinkTool.hxx
/usr/include/opencascade/TFunction_Array1OfDataMapOfGUIDDriver.hxx
/usr/include/opencascade/TFunction_DataMapIteratorOfDataMapOfGUIDDriver.hxx
/usr/include/opencascade/TFunction_DataMapIteratorOfDataMapOfLabelListOfLabel.hxx
/usr/include/opencascade/TFunction_DataMapOfGUIDDriver.hxx
/usr/include/opencascade/TFunction_DataMapOfLabelListOfLabel.hxx
/usr/include/opencascade/TFunction_DoubleMapIteratorOfDoubleMapOfIntegerLabel.hxx
/usr/include/opencascade/TFunction_DoubleMapOfIntegerLabel.hxx
/usr/include/opencascade/TFunction_Driver.hxx
/usr/include/opencascade/TFunction_Driver.lxx
/usr/include/opencascade/TFunction_DriverTable.hxx
/usr/include/opencascade/TFunction_ExecutionStatus.hxx
/usr/include/opencascade/TFunction_Function.hxx
/usr/include/opencascade/TFunction_GraphNode.hxx
/usr/include/opencascade/TFunction_HArray1OfDataMapOfGUIDDriver.hxx
/usr/include/opencascade/TFunction_IFunction.hxx
/usr/include/opencascade/TFunction_Iterator.hxx
/usr/include/opencascade/TFunction_Logbook.hxx
/usr/include/opencascade/TFunction_Logbook.lxx
/usr/include/opencascade/TFunction_Scope.hxx
/usr/include/opencascade/TNaming.hxx
/usr/include/opencascade/TNaming_Builder.hxx
/usr/include/opencascade/TNaming_CopyShape.hxx
/usr/include/opencascade/TNaming_DataMapIteratorOfDataMapOfShapePtrRefShape.hxx
/usr/include/opencascade/TNaming_DataMapIteratorOfDataMapOfShapeShapesSet.hxx
/usr/include/opencascade/TNaming_DataMapOfShapePtrRefShape.hxx
/usr/include/opencascade/TNaming_DataMapOfShapeShapesSet.hxx
/usr/include/opencascade/TNaming_DeltaOnModification.hxx
/usr/include/opencascade/TNaming_DeltaOnRemoval.hxx
/usr/include/opencascade/TNaming_Evolution.hxx
/usr/include/opencascade/TNaming_Identifier.hxx
/usr/include/opencascade/TNaming_Iterator.hxx
/usr/include/opencascade/TNaming_Iterator.lxx
/usr/include/opencascade/TNaming_IteratorOnShapesSet.hxx
/usr/include/opencascade/TNaming_IteratorOnShapesSet.lxx
/usr/include/opencascade/TNaming_ListIteratorOfListOfIndexedDataMapOfShapeListOfShape.hxx
/usr/include/opencascade/TNaming_ListIteratorOfListOfMapOfShape.hxx
/usr/include/opencascade/TNaming_ListIteratorOfListOfNamedShape.hxx
/usr/include/opencascade/TNaming_ListOfIndexedDataMapOfShapeListOfShape.hxx
/usr/include/opencascade/TNaming_ListOfMapOfShape.hxx
/usr/include/opencascade/TNaming_ListOfNamedShape.hxx
/usr/include/opencascade/TNaming_Localizer.hxx
/usr/include/opencascade/TNaming_MapIteratorOfMapOfNamedShape.hxx
/usr/include/opencascade/TNaming_MapOfNamedShape.hxx
/usr/include/opencascade/TNaming_NCollections.hxx
/usr/include/opencascade/TNaming_Name.hxx
/usr/include/opencascade/TNaming_NameType.hxx
/usr/include/opencascade/TNaming_NamedShape.hxx
/usr/include/opencascade/TNaming_NamedShape.lxx
/usr/include/opencascade/TNaming_NamedShapeHasher.hxx
/usr/include/opencascade/TNaming_Naming.hxx
/usr/include/opencascade/TNaming_NamingTool.hxx
/usr/include/opencascade/TNaming_NewShapeIterator.hxx
/usr/include/opencascade/TNaming_NewShapeIterator.lxx
/usr/include/opencascade/TNaming_OldShapeIterator.hxx
/usr/include/opencascade/TNaming_OldShapeIterator.lxx
/usr/include/opencascade/TNaming_PtrAttribute.hxx
/usr/include/opencascade/TNaming_PtrNode.hxx
/usr/include/opencascade/TNaming_PtrRefShape.hxx
/usr/include/opencascade/TNaming_RefShape.hxx
/usr/include/opencascade/TNaming_RefShape.lxx
/usr/include/opencascade/TNaming_SameShapeIterator.hxx
/usr/include/opencascade/TNaming_SameShapeIterator.lxx
/usr/include/opencascade/TNaming_Scope.hxx
/usr/include/opencascade/TNaming_Selector.hxx
/usr/include/opencascade/TNaming_ShapesSet.hxx
/usr/include/opencascade/TNaming_ShapesSet.lxx
/usr/include/opencascade/TNaming_Tool.hxx
/usr/include/opencascade/TNaming_TranslateTool.hxx
/usr/include/opencascade/TNaming_Translator.hxx
/usr/include/opencascade/TNaming_UsedShapes.hxx
/usr/include/opencascade/TNaming_UsedShapes.lxx
/usr/include/opencascade/TObj_Application.hxx
/usr/include/opencascade/TObj_Assistant.hxx
/usr/include/opencascade/TObj_CheckModel.hxx
/usr/include/opencascade/TObj_Common.hxx
/usr/include/opencascade/TObj_Container.hxx
/usr/include/opencascade/TObj_DeletingMode.hxx
/usr/include/opencascade/TObj_HiddenPartition.hxx
/usr/include/opencascade/TObj_LabelIterator.hxx
/usr/include/opencascade/TObj_Model.hxx
/usr/include/opencascade/TObj_ModelIterator.hxx
/usr/include/opencascade/TObj_Object.hxx
/usr/include/opencascade/TObj_ObjectIterator.hxx
/usr/include/opencascade/TObj_OcafObjectIterator.hxx
/usr/include/opencascade/TObj_Partition.hxx
/usr/include/opencascade/TObj_Persistence.hxx
/usr/include/opencascade/TObj_ReferenceIterator.hxx
/usr/include/opencascade/TObj_SequenceIterator.hxx
/usr/include/opencascade/TObj_SequenceOfIterator.hxx
/usr/include/opencascade/TObj_SequenceOfObject.hxx
/usr/include/opencascade/TObj_TIntSparseArray.hxx
/usr/include/opencascade/TObj_TModel.hxx
/usr/include/opencascade/TObj_TNameContainer.hxx
/usr/include/opencascade/TObj_TObject.hxx
/usr/include/opencascade/TObj_TReference.hxx
/usr/include/opencascade/TObj_TXYZ.hxx
/usr/include/opencascade/TPrsStd_AISPresentation.hxx
/usr/include/opencascade/TPrsStd_AISViewer.hxx
/usr/include/opencascade/TPrsStd_AxisDriver.hxx
/usr/include/opencascade/TPrsStd_ConstraintDriver.hxx
/usr/include/opencascade/TPrsStd_ConstraintTools.hxx
/usr/include/opencascade/TPrsStd_DataMapIteratorOfDataMapOfGUIDDriver.hxx
/usr/include/opencascade/TPrsStd_DataMapOfGUIDDriver.hxx
/usr/include/opencascade/TPrsStd_Driver.hxx
/usr/include/opencascade/TPrsStd_DriverTable.hxx
/usr/include/opencascade/TPrsStd_GeometryDriver.hxx
/usr/include/opencascade/TPrsStd_NamedShapeDriver.hxx
/usr/include/opencascade/TPrsStd_PlaneDriver.hxx
/usr/include/opencascade/TPrsStd_PointDriver.hxx
/usr/include/opencascade/UTL.hxx
/usr/include/opencascade/XmlDrivers.hxx
/usr/include/opencascade/XmlDrivers_DocumentRetrievalDriver.hxx
/usr/include/opencascade/XmlDrivers_DocumentStorageDriver.hxx
/usr/include/opencascade/XmlLDrivers.hxx
/usr/include/opencascade/XmlLDrivers_DocumentRetrievalDriver.hxx
/usr/include/opencascade/XmlLDrivers_DocumentStorageDriver.hxx
/usr/include/opencascade/XmlLDrivers_NamespaceDef.hxx
/usr/include/opencascade/XmlLDrivers_SequenceOfNamespaceDef.hxx
/usr/include/opencascade/XmlMDF.hxx
/usr/include/opencascade/XmlMDF_ADriver.hxx
/usr/include/opencascade/XmlMDF_ADriverTable.hxx
/usr/include/opencascade/XmlMDF_DataMapIteratorOfMapOfDriver.hxx
/usr/include/opencascade/XmlMDF_DataMapIteratorOfTypeADriverMap.hxx
/usr/include/opencascade/XmlMDF_MapOfDriver.hxx
/usr/include/opencascade/XmlMDF_ReferenceDriver.hxx
/usr/include/opencascade/XmlMDF_TagSourceDriver.hxx
/usr/include/opencascade/XmlMDF_TypeADriverMap.hxx
/usr/include/opencascade/XmlMDataStd.hxx
/usr/include/opencascade/XmlMDataStd_AsciiStringDriver.hxx
/usr/include/opencascade/XmlMDataStd_BooleanArrayDriver.hxx
/usr/include/opencascade/XmlMDataStd_BooleanListDriver.hxx
/usr/include/opencascade/XmlMDataStd_ByteArrayDriver.hxx
/usr/include/opencascade/XmlMDataStd_CommentDriver.hxx
/usr/include/opencascade/XmlMDataStd_DirectoryDriver.hxx
/usr/include/opencascade/XmlMDataStd_ExpressionDriver.hxx
/usr/include/opencascade/XmlMDataStd_ExtStringArrayDriver.hxx
/usr/include/opencascade/XmlMDataStd_ExtStringListDriver.hxx
/usr/include/opencascade/XmlMDataStd_IntPackedMapDriver.hxx
/usr/include/opencascade/XmlMDataStd_IntegerArrayDriver.hxx
/usr/include/opencascade/XmlMDataStd_IntegerDriver.hxx
/usr/include/opencascade/XmlMDataStd_IntegerListDriver.hxx
/usr/include/opencascade/XmlMDataStd_NameDriver.hxx
/usr/include/opencascade/XmlMDataStd_NamedDataDriver.hxx
/usr/include/opencascade/XmlMDataStd_NoteBookDriver.hxx
/usr/include/opencascade/XmlMDataStd_RealArrayDriver.hxx
/usr/include/opencascade/XmlMDataStd_RealDriver.hxx
/usr/include/opencascade/XmlMDataStd_RealListDriver.hxx
/usr/include/opencascade/XmlMDataStd_ReferenceArrayDriver.hxx
/usr/include/opencascade/XmlMDataStd_ReferenceListDriver.hxx
/usr/include/opencascade/XmlMDataStd_RelationDriver.hxx
/usr/include/opencascade/XmlMDataStd_TickDriver.hxx
/usr/include/opencascade/XmlMDataStd_TreeNodeDriver.hxx
/usr/include/opencascade/XmlMDataStd_UAttributeDriver.hxx
/usr/include/opencascade/XmlMDataStd_VariableDriver.hxx
/usr/include/opencascade/XmlMDataXtd.hxx
/usr/include/opencascade/XmlMDataXtd_AxisDriver.hxx
/usr/include/opencascade/XmlMDataXtd_ConstraintDriver.hxx
/usr/include/opencascade/XmlMDataXtd_GeometryDriver.hxx
/usr/include/opencascade/XmlMDataXtd_PatternStdDriver.hxx
/usr/include/opencascade/XmlMDataXtd_PlacementDriver.hxx
/usr/include/opencascade/XmlMDataXtd_PlaneDriver.hxx
/usr/include/opencascade/XmlMDataXtd_PointDriver.hxx
/usr/include/opencascade/XmlMDataXtd_PositionDriver.hxx
/usr/include/opencascade/XmlMDataXtd_PresentationDriver.hxx
/usr/include/opencascade/XmlMDataXtd_ShapeDriver.hxx
/usr/include/opencascade/XmlMDataXtd_TriangulationDriver.hxx
/usr/include/opencascade/XmlMDocStd.hxx
/usr/include/opencascade/XmlMDocStd_XLinkDriver.hxx
/usr/include/opencascade/XmlMFunction.hxx
/usr/include/opencascade/XmlMFunction_FunctionDriver.hxx
/usr/include/opencascade/XmlMFunction_GraphNodeDriver.hxx
/usr/include/opencascade/XmlMFunction_ScopeDriver.hxx
/usr/include/opencascade/XmlMNaming.hxx
/usr/include/opencascade/XmlMNaming_NamedShapeDriver.hxx
/usr/include/opencascade/XmlMNaming_NamedShapeDriver.lxx
/usr/include/opencascade/XmlMNaming_NamingDriver.hxx
/usr/include/opencascade/XmlMNaming_Shape1.hxx
/usr/include/opencascade/XmlObjMgt.hxx
/usr/include/opencascade/XmlObjMgt_Array1.hxx
/usr/include/opencascade/XmlObjMgt_Array1.lxx
/usr/include/opencascade/XmlObjMgt_DOMString.hxx
/usr/include/opencascade/XmlObjMgt_Document.hxx
/usr/include/opencascade/XmlObjMgt_Element.hxx
/usr/include/opencascade/XmlObjMgt_GP.hxx
/usr/include/opencascade/XmlObjMgt_Persistent.hxx
/usr/include/opencascade/XmlObjMgt_Persistent.lxx
/usr/include/opencascade/XmlObjMgt_RRelocationTable.hxx
/usr/include/opencascade/XmlObjMgt_SRelocationTable.hxx
/usr/include/opencascade/XmlTObjDrivers.hxx
/usr/include/opencascade/XmlTObjDrivers_DocumentRetrievalDriver.hxx
/usr/include/opencascade/XmlTObjDrivers_DocumentStorageDriver.hxx
/usr/include/opencascade/XmlTObjDrivers_IntSparseArrayDriver.hxx
/usr/include/opencascade/XmlTObjDrivers_ModelDriver.hxx
/usr/include/opencascade/XmlTObjDrivers_ObjectDriver.hxx
/usr/include/opencascade/XmlTObjDrivers_ReferenceDriver.hxx
/usr/include/opencascade/XmlTObjDrivers_XYZDriver.hxx
/usr/lib/cmake/opencascade/OpenCASCADEApplicationFrameworkTargets-relwithdebinfo.cmake
/usr/lib/cmake/opencascade/OpenCASCADEApplicationFrameworkTargets.cmake
/usr/lib/i386-linux-gnu/libTKBin.so
/usr/lib/i386-linux-gnu/libTKBinL.so
/usr/lib/i386-linux-gnu/libTKBinTObj.so
/usr/lib/i386-linux-gnu/libTKCAF.so
/usr/lib/i386-linux-gnu/libTKCDF.so
/usr/lib/i386-linux-gnu/libTKLCAF.so
/usr/lib/i386-linux-gnu/libTKStd.so
/usr/lib/i386-linux-gnu/libTKStdL.so
/usr/lib/i386-linux-gnu/libTKTObj.so
/usr/lib/i386-linux-gnu/libTKVCAF.so
/usr/lib/i386-linux-gnu/libTKXml.so
/usr/lib/i386-linux-gnu/libTKXmlL.so
/usr/lib/i386-linux-gnu/libTKXmlTObj.so
/usr/share/doc/libocct-ocaf-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libocct-ocaf-dev/copyright