Filförteckning för paketet libavc1394-tools i buster för arkitekturen i386

/usr/bin/dvcont
/usr/bin/mkrfc2734
/usr/bin/panelctl
/usr/share/doc/libavc1394-tools/README
/usr/share/doc/libavc1394-tools/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libavc1394-tools/changelog.gz
/usr/share/doc/libavc1394-tools/copyright
/usr/share/man/man1/dvcont.1.gz
/usr/share/man/man1/mkrfc2734.1.gz
/usr/share/man/man1/panelctl.1.gz