Filförteckning för paketet grub-xen i buster för arkitekturen i386

/usr/share/bug/grub-xen/presubj
/usr/share/bug/grub-xen/script
/usr/share/doc/grub-xen