Filförteckning för paketet dar i buster för arkitekturen i386

/etc/darrc
/usr/bin/dar
/usr/bin/dar_cp
/usr/bin/dar_manager
/usr/bin/dar_slave
/usr/bin/dar_split
/usr/bin/dar_xform
/usr/share/doc/dar/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/dar/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/dar/changelog.Debian.i386.gz
/usr/share/doc/dar/changelog.gz
/usr/share/doc/dar/copyright
/usr/share/doc/dar/examples/JH-dar-make_user_backup.sh.gz
/usr/share/doc/dar/examples/JH-readme.txt
/usr/share/doc/dar/examples/JH_dar_archiver.options
/usr/share/doc/dar/examples/JH_darrc
/usr/share/doc/dar/examples/MyBackup.sh.tar.gz
/usr/share/doc/dar/examples/PN_backup-root.options
/usr/share/doc/dar/examples/PN_backup-root.sh
/usr/share/doc/dar/examples/PN_backup-storage.options
/usr/share/doc/dar/examples/PN_backup-storage.sh
/usr/share/doc/dar/examples/PN_ftpbackup.sh
/usr/share/doc/dar/examples/Patrick_Nagel_Note.txt
/usr/share/doc/dar/examples/README
/usr/share/doc/dar/examples/automatic_backup.gz
/usr/share/doc/dar/examples/automatic_backup.txt
/usr/share/doc/dar/examples/available_space.duc
/usr/share/doc/dar/examples/cdbackup.sh.gz
/usr/share/doc/dar/examples/cluster_digital_backups.sh
/usr/share/doc/dar/examples/cluster_digital_readme.txt
/usr/share/doc/dar/examples/dar_backup.gz
/usr/share/doc/dar/examples/dar_backups.sh.gz
/usr/share/doc/dar/examples/dar_par.dcf
/usr/share/doc/dar/examples/dar_par_create.duc
/usr/share/doc/dar/examples/dar_par_test.duc
/usr/share/doc/dar/examples/dar_rqck.bash
/usr/share/doc/dar/examples/darrc_sample
/usr/share/doc/dar/examples/index.html
/usr/share/doc/dar/examples/pause_every_n_slice.duc
/usr/share/doc/dar/examples/sample1.txt
/usr/share/locale/fr/LC_MESSAGES/dar.mo
/usr/share/locale/sv/LC_MESSAGES/dar.mo
/usr/share/man/man1/dar.1.gz
/usr/share/man/man1/dar_cp.1.gz
/usr/share/man/man1/dar_manager.1.gz
/usr/share/man/man1/dar_slave.1.gz
/usr/share/man/man1/dar_split.1.gz
/usr/share/man/man1/dar_xform.1.gz