Filförteckning för paketet copyq i buster för arkitekturen i386

/usr/bin/copyq
/usr/share/applications/com.github.hluk.copyq.desktop
/usr/share/copyq/themes/dark.ini
/usr/share/copyq/themes/forest.ini
/usr/share/copyq/themes/light.ini
/usr/share/copyq/themes/paper.ini
/usr/share/copyq/themes/simple.ini
/usr/share/copyq/themes/solarized-dark.ini
/usr/share/copyq/themes/solarized-light.ini
/usr/share/copyq/themes/wine.ini
/usr/share/copyq/translations/copyq_ar.qm
/usr/share/copyq/translations/copyq_cs.qm
/usr/share/copyq/translations/copyq_da.qm
/usr/share/copyq/translations/copyq_de.qm
/usr/share/copyq/translations/copyq_es.qm
/usr/share/copyq/translations/copyq_fr.qm
/usr/share/copyq/translations/copyq_hu.qm
/usr/share/copyq/translations/copyq_it.qm
/usr/share/copyq/translations/copyq_ja.qm
/usr/share/copyq/translations/copyq_lt.qm
/usr/share/copyq/translations/copyq_nb.qm
/usr/share/copyq/translations/copyq_nl.qm
/usr/share/copyq/translations/copyq_pl.qm
/usr/share/copyq/translations/copyq_pt_BR.qm
/usr/share/copyq/translations/copyq_pt_PT.qm
/usr/share/copyq/translations/copyq_ru.qm
/usr/share/copyq/translations/copyq_sk.qm
/usr/share/copyq/translations/copyq_sv.qm
/usr/share/copyq/translations/copyq_tr.qm
/usr/share/copyq/translations/copyq_uk.qm
/usr/share/copyq/translations/copyq_zh_CN.qm
/usr/share/copyq/translations/copyq_zh_TW.qm
/usr/share/doc/copyq/AUTHORS
/usr/share/doc/copyq/HACKING
/usr/share/doc/copyq/README.md.gz
/usr/share/doc/copyq/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/copyq/changelog.gz
/usr/share/doc/copyq/copyright
/usr/share/icons/hicolor/128x128/apps/copyq-busy.png
/usr/share/icons/hicolor/128x128/apps/copyq.png
/usr/share/icons/hicolor/16x16/apps/copyq-busy.png
/usr/share/icons/hicolor/16x16/apps/copyq.png
/usr/share/icons/hicolor/22x22/apps/copyq-busy.png
/usr/share/icons/hicolor/22x22/apps/copyq.png
/usr/share/icons/hicolor/24x24/apps/copyq-busy.png
/usr/share/icons/hicolor/24x24/apps/copyq.png
/usr/share/icons/hicolor/32x32/apps/copyq-busy.png
/usr/share/icons/hicolor/32x32/apps/copyq.png
/usr/share/icons/hicolor/48x48/apps/copyq-busy.png
/usr/share/icons/hicolor/48x48/apps/copyq.png
/usr/share/icons/hicolor/64x64/apps/copyq-busy.png
/usr/share/icons/hicolor/64x64/apps/copyq.png
/usr/share/icons/hicolor/scalable/apps/copyq-busy.svg
/usr/share/icons/hicolor/scalable/apps/copyq.svg
/usr/share/icons/hicolor/scalable/apps/copyq_mask-busy.svg
/usr/share/icons/hicolor/scalable/apps/copyq_mask.svg
/usr/share/man/man1/copyq.1.gz
/usr/share/metainfo/com.github.hluk.copyq.appdata.xml