alla flaggor
buster  ] [  sid  ]
[ Källkod: brightnessctl  ]

Paket: brightness-udev (0.3.2-1)

Länkar för brightness-udev

Screenshot

Debianresurser:

Hämta källkodspaketet brightnessctl:

Ansvarig:

Externa resurser:

Liknande paket:

Control backlight brightness - udev rules

brightnessctl is a small utility to control the brightness of a screen's backlight.

This package contains udev rules allowing unprivileged users to set the brightness without resorting to a suid binary.

Hämta brightness-udev

Hämtningar för alla tillgängliga arkitekturer
Arkitektur Paketstorlek Installerad storlek Filer
all 2,8 kbyte13,0 kbyte [filförteckning]