Filförteckning för paketet horgand i buster för arkitekturen armhf

/usr/bin/horgand
/usr/lib/horgand/horgand
/usr/share/applications/horgand.desktop
/usr/share/doc/horgand/AUTHORS
/usr/share/doc/horgand/NEWS.gz
/usr/share/doc/horgand/README.gz
/usr/share/doc/horgand/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/horgand/changelog.gz
/usr/share/doc/horgand/copyright
/usr/share/man/man1/horgand.1.gz
/usr/share/menu/horgand