Filförteckning för paketet cmake i buster för arkitekturen armhf

/usr/bin/cmake
/usr/bin/cpack
/usr/bin/ctest
/usr/share/bash-completion/completions/cmake
/usr/share/bash-completion/completions/cpack
/usr/share/bash-completion/completions/ctest
/usr/share/cmake/debtoolchainfilegen
/usr/share/doc/cmake/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/cmake/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/cmake/copyright
/usr/share/man/man1/cmake.1.gz
/usr/share/man/man1/cpack.1.gz
/usr/share/man/man1/ctest.1.gz