Filförteckning för paketet sylpheed i buster för arkitekturen armel

/usr/bin/sylpheed
/usr/lib/arm-linux-gnueabi/libsylph-0.so
/usr/lib/arm-linux-gnueabi/libsylph-0.so.1
/usr/lib/arm-linux-gnueabi/libsylph-0.so.1.3.0
/usr/lib/arm-linux-gnueabi/libsylpheed-plugin-0.so
/usr/lib/arm-linux-gnueabi/libsylpheed-plugin-0.so.1
/usr/lib/arm-linux-gnueabi/libsylpheed-plugin-0.so.1.3.0
/usr/share/applications/sylpheed.desktop
/usr/share/doc/sylpheed/AUTHORS
/usr/share/doc/sylpheed/NEWS-1.0.gz
/usr/share/doc/sylpheed/NEWS-2.0.gz
/usr/share/doc/sylpheed/NEWS.gz
/usr/share/doc/sylpheed/PLUGIN.ja.txt.gz
/usr/share/doc/sylpheed/PLUGIN.txt.gz
/usr/share/doc/sylpheed/README.Debian
/usr/share/doc/sylpheed/README.es.gz
/usr/share/doc/sylpheed/README.gz
/usr/share/doc/sylpheed/README.ja.gz
/usr/share/doc/sylpheed/TODO
/usr/share/doc/sylpheed/TODO.ja
/usr/share/doc/sylpheed/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/sylpheed/changelog.gz
/usr/share/doc/sylpheed/copyright
/usr/share/icons/hicolor/128x128/apps/sylpheed.png
/usr/share/icons/hicolor/48x48/apps/sylpheed.png
/usr/share/icons/hicolor/64x64/apps/sylpheed.png
/usr/share/lintian/overrides/sylpheed
/usr/share/man/man1/sylpheed.1.gz