Filförteckning för paketet liballegro4-dev i buster för arkitekturen armel

/usr/bin/allegro-config
/usr/bin/colormap
/usr/bin/dat
/usr/bin/dat2c
/usr/bin/dat2s
/usr/bin/exedat
/usr/bin/grabber
/usr/bin/pack
/usr/bin/pat2dat
/usr/bin/rgbmap
/usr/bin/textconv
/usr/include/allegro.h
/usr/include/allegro/3d.h
/usr/include/allegro/3dmaths.h
/usr/include/allegro/alcompat.h
/usr/include/allegro/alinline.h
/usr/include/allegro/base.h
/usr/include/allegro/color.h
/usr/include/allegro/compiled.h
/usr/include/allegro/config.h
/usr/include/allegro/datafile.h
/usr/include/allegro/debug.h
/usr/include/allegro/digi.h
/usr/include/allegro/draw.h
/usr/include/allegro/file.h
/usr/include/allegro/fix.h
/usr/include/allegro/fixed.h
/usr/include/allegro/fli.h
/usr/include/allegro/fmaths.h
/usr/include/allegro/font.h
/usr/include/allegro/gfx.h
/usr/include/allegro/graphics.h
/usr/include/allegro/gui.h
/usr/include/allegro/inline/3dmaths.inl
/usr/include/allegro/inline/asm.inl
/usr/include/allegro/inline/color.inl
/usr/include/allegro/inline/draw.inl
/usr/include/allegro/inline/fix.inl
/usr/include/allegro/inline/fmaths.inl
/usr/include/allegro/inline/gfx.inl
/usr/include/allegro/inline/matrix.inl
/usr/include/allegro/inline/rle.inl
/usr/include/allegro/inline/system.inl
/usr/include/allegro/internal/aintern.h
/usr/include/allegro/internal/aintvga.h
/usr/include/allegro/internal/alconfig.h
/usr/include/allegro/joystick.h
/usr/include/allegro/keyboard.h
/usr/include/allegro/lzss.h
/usr/include/allegro/matrix.h
/usr/include/allegro/midi.h
/usr/include/allegro/mouse.h
/usr/include/allegro/palette.h
/usr/include/allegro/platform/aintbeos.h
/usr/include/allegro/platform/aintdos.h
/usr/include/allegro/platform/aintlnx.h
/usr/include/allegro/platform/aintmac.h
/usr/include/allegro/platform/aintosx.h
/usr/include/allegro/platform/aintpsp.h
/usr/include/allegro/platform/aintqnx.h
/usr/include/allegro/platform/aintunix.h
/usr/include/allegro/platform/aintwin.h
/usr/include/allegro/platform/al386gcc.h
/usr/include/allegro/platform/al386vc.h
/usr/include/allegro/platform/al386wat.h
/usr/include/allegro/platform/albcc32.h
/usr/include/allegro/platform/albecfg.h
/usr/include/allegro/platform/albeos.h
/usr/include/allegro/platform/aldjgpp.h
/usr/include/allegro/platform/aldmc.h
/usr/include/allegro/platform/aldos.h
/usr/include/allegro/platform/almac.h
/usr/include/allegro/platform/almaccfg.h
/usr/include/allegro/platform/almngw32.h
/usr/include/allegro/platform/almsvc.h
/usr/include/allegro/platform/alosx.h
/usr/include/allegro/platform/alosxcfg.h
/usr/include/allegro/platform/alplatf.h
/usr/include/allegro/platform/alpsp.h
/usr/include/allegro/platform/alpspcfg.h
/usr/include/allegro/platform/alqnx.h
/usr/include/allegro/platform/alqnxcfg.h
/usr/include/allegro/platform/alucfg.h
/usr/include/allegro/platform/alunix.h
/usr/include/allegro/platform/alunixac.h
/usr/include/allegro/platform/alwatcom.h
/usr/include/allegro/platform/alwin.h
/usr/include/allegro/platform/astdint.h
/usr/include/allegro/platform/macdef.h
/usr/include/allegro/quat.h
/usr/include/allegro/rle.h
/usr/include/allegro/sound.h
/usr/include/allegro/stream.h
/usr/include/allegro/system.h
/usr/include/allegro/text.h
/usr/include/allegro/timer.h
/usr/include/allegro/unicode.h
/usr/include/xalleg.h
/usr/lib/arm-linux-gnueabi/liballeg.so
/usr/lib/arm-linux-gnueabi/pkgconfig/allegro.pc
/usr/share/doc/liballegro4-dev/CHANGES.gz
/usr/share/doc/liballegro4-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/liballegro4-dev/changelog.gz
/usr/share/doc/liballegro4-dev/copyright
/usr/share/man/man1/allegro-config.1.gz
/usr/share/man/man1/allegro-dev-tools.1.gz
/usr/share/man/man1/colormap.1.gz
/usr/share/man/man1/dat.1.gz
/usr/share/man/man1/dat2c.1.gz
/usr/share/man/man1/dat2s.1.gz
/usr/share/man/man1/exedat.1.gz
/usr/share/man/man1/grabber.1.gz
/usr/share/man/man1/pack.1.gz
/usr/share/man/man1/pat2dat.1.gz
/usr/share/man/man1/rgbmap.1.gz
/usr/share/man/man1/textconv.1.gz