Filförteckning för paketet exiv2 i buster för arkitekturen armel

/usr/bin/exiv2
/usr/share/doc/exiv2/README.gz
/usr/share/doc/exiv2/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/exiv2/changelog.gz
/usr/share/doc/exiv2/copyright
/usr/share/man/man1/exiv2.1.gz