Filförteckning för paketet emacs-nox i buster för arkitekturen armel

/usr/bin/emacs-nox
/usr/share/doc/emacs-nox
/usr/share/emacs/26.1/etc/DOC
/usr/share/lintian/overrides/emacs-nox
/usr/share/man/man1/emacs-nox.1.gz