Filförteckning för paketet clang-format-6.0 i buster för arkitekturen armel

/usr/bin/clang-format-6.0
/usr/bin/clang-format-diff-6.0
/usr/bin/git-clang-format-6.0
/usr/lib/llvm-6.0/bin/clang-format
/usr/lib/llvm-6.0/bin/git-clang-format
/usr/share/clang/clang-format-6.0/clang-format-diff.py
/usr/share/clang/clang-format-6.0/clang-format-sublime.py
/usr/share/clang/clang-format-6.0/clang-format.py
/usr/share/doc/clang-format-6.0/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/clang-format-6.0/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/clang-format-6.0/copyright
/usr/share/emacs/site-lisp/clang-format-6.0/clang-format.el
/usr/share/lintian/overrides/clang-format-6.0
/usr/share/man/man1/clang-format-6.0.1.gz
/usr/share/man/man1/clang-format-diff-6.0.1.gz
/usr/share/vim/addons/syntax/clang-format-6.0.py