Filförteckning för paketet amora-applet i buster för arkitekturen arm64

/usr/bin/amorad-gui
/usr/share/applications/amorad-gui.desktop
/usr/share/doc/amora-applet/README
/usr/share/doc/amora-applet/README.source
/usr/share/doc/amora-applet/changelog.Debian.arm64.gz
/usr/share/doc/amora-applet/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/amora-applet/copyright
/usr/share/menu/amora-applet