Filförteckning för paketet ethflux i buster för arkitekturen amd64

/usr/bin/ethflux
/usr/share/doc/ethflux/changelog.Debian.amd64.gz
/usr/share/doc/ethflux/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/ethflux/copyright
/usr/share/man/man1/ethflux.1.gz