Filförteckning för paketet zsh-autosuggestions i buster för arkitekturen all

/usr/share/doc/zsh-autosuggestions/README.Debian
/usr/share/doc/zsh-autosuggestions/README.md.gz
/usr/share/doc/zsh-autosuggestions/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/zsh-autosuggestions/changelog.gz
/usr/share/doc/zsh-autosuggestions/copyright
/usr/share/zsh-autosuggestions/zsh-autosuggestions.zsh