Filförteckning för paketet z-push-backend-imap i buster för arkitekturen all

/etc/z-push/imap.conf.php
/usr/share/doc/z-push-backend-imap/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/z-push-backend-imap/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/z-push-backend-imap/copyright
/usr/share/doc/z-push-backend-imap/z-push-backend-imap.README
/usr/share/lintian/overrides/z-push-backend-imap
/usr/share/z-push/backend/imap/Auth/SASL.php
/usr/share/z-push/backend/imap/Auth/SASL/Anonymous.php
/usr/share/z-push/backend/imap/Auth/SASL/Common.php
/usr/share/z-push/backend/imap/Auth/SASL/CramMD5.php
/usr/share/z-push/backend/imap/Auth/SASL/DigestMD5.php
/usr/share/z-push/backend/imap/Auth/SASL/External.php
/usr/share/z-push/backend/imap/Auth/SASL/Login.php
/usr/share/z-push/backend/imap/Auth/SASL/Plain.php
/usr/share/z-push/backend/imap/Auth/SASL/SCRAM.php
/usr/share/z-push/backend/imap/Mail.php
/usr/share/z-push/backend/imap/Mail/mail.php
/usr/share/z-push/backend/imap/Mail/sendmail.php
/usr/share/z-push/backend/imap/Mail/smtp.php
/usr/share/z-push/backend/imap/Net/SMTP.php
/usr/share/z-push/backend/imap/Net/Socket.php
/usr/share/z-push/backend/imap/REQUIREMENTS
/usr/share/z-push/backend/imap/THANKS
/usr/share/z-push/backend/imap/config.php
/usr/share/z-push/backend/imap/imap.php
/usr/share/z-push/backend/imap/mimePart.php
/usr/share/z-push/backend/imap/mime_calendar.php
/usr/share/z-push/backend/imap/mime_encode.php
/usr/share/z-push/backend/imap/user_identity.php