Filförteckning för paketet watson i buster för arkitekturen all

/usr/bin/watson
/usr/share/doc/watson/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/watson/changelog.gz
/usr/share/doc/watson/copyright
/usr/share/man/man1/watson.1.gz