Filförteckning för paketet tagainijisho-dic-th i buster för arkitekturen all

/usr/share/doc/tagainijisho-dic-th
/usr/share/tagainijisho/jmdict-th.db
/usr/share/tagainijisho/kanjidic2-th.db