Filförteckning för paketet ruby-prawn-icon i buster för arkitekturen all

/usr/lib/ruby/vendor_ruby/prawn/icon.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/prawn/icon/base.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/prawn/icon/compatibility.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/prawn/icon/errors.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/prawn/icon/font_data.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/prawn/icon/interface.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/prawn/icon/parser.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/prawn/icon/version.rb
/usr/share/doc/ruby-prawn-icon/README.md
/usr/share/doc/ruby-prawn-icon/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/ruby-prawn-icon/changelog.gz
/usr/share/doc/ruby-prawn-icon/copyright
/usr/share/ruby-prawn-icon/data/fonts/fa4/shims.yml
/usr/share/ruby-prawn-icon/data/fonts/fab/LICENSE
/usr/share/ruby-prawn-icon/data/fonts/fab/fa-brands.ttf
/usr/share/ruby-prawn-icon/data/fonts/fab/fab.yml
/usr/share/ruby-prawn-icon/data/fonts/far/LICENSE
/usr/share/ruby-prawn-icon/data/fonts/far/fa-regular.ttf
/usr/share/ruby-prawn-icon/data/fonts/far/far.yml
/usr/share/ruby-prawn-icon/data/fonts/fas/LICENSE
/usr/share/ruby-prawn-icon/data/fonts/fas/fa-solid.ttf
/usr/share/ruby-prawn-icon/data/fonts/fas/fas.yml
/usr/share/ruby-prawn-icon/data/fonts/fi/LICENSE
/usr/share/ruby-prawn-icon/data/fonts/fi/fi.yml
/usr/share/ruby-prawn-icon/data/fonts/fi/foundation-icons.ttf
/usr/share/ruby-prawn-icon/data/fonts/pf/LICENSE
/usr/share/ruby-prawn-icon/data/fonts/pf/paymentfont-webfont.ttf
/usr/share/ruby-prawn-icon/data/fonts/pf/pf.yml
/usr/share/rubygems-integration/all/specifications/prawn-icon-2.3.0.gemspec