Filförteckning för paketet ruby-mail i buster för arkitekturen all

/usr/lib/ruby/vendor_ruby/mail.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/mail/attachments_list.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/mail/body.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/mail/check_delivery_params.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/mail/configuration.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/mail/constants.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/mail/core_extensions/smtp.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/mail/core_extensions/string.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/mail/elements.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/mail/elements/address.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/mail/elements/address_list.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/mail/elements/content_disposition_element.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/mail/elements/content_location_element.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/mail/elements/content_transfer_encoding_element.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/mail/elements/content_type_element.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/mail/elements/date_time_element.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/mail/elements/envelope_from_element.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/mail/elements/message_ids_element.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/mail/elements/mime_version_element.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/mail/elements/phrase_list.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/mail/elements/received_element.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/mail/encodings.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/mail/encodings/7bit.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/mail/encodings/8bit.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/mail/encodings/base64.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/mail/encodings/binary.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/mail/encodings/identity.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/mail/encodings/quoted_printable.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/mail/encodings/transfer_encoding.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/mail/encodings/unix_to_unix.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/mail/envelope.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/mail/field.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/mail/field_list.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/mail/fields.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/mail/fields/bcc_field.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/mail/fields/cc_field.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/mail/fields/comments_field.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/mail/fields/common/address_container.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/mail/fields/common/common_address.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/mail/fields/common/common_date.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/mail/fields/common/common_field.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/mail/fields/common/common_message_id.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/mail/fields/common/parameter_hash.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/mail/fields/content_description_field.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/mail/fields/content_disposition_field.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/mail/fields/content_id_field.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/mail/fields/content_location_field.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/mail/fields/content_transfer_encoding_field.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/mail/fields/content_type_field.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/mail/fields/date_field.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/mail/fields/from_field.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/mail/fields/in_reply_to_field.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/mail/fields/keywords_field.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/mail/fields/message_id_field.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/mail/fields/mime_version_field.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/mail/fields/optional_field.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/mail/fields/received_field.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/mail/fields/references_field.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/mail/fields/reply_to_field.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/mail/fields/resent_bcc_field.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/mail/fields/resent_cc_field.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/mail/fields/resent_date_field.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/mail/fields/resent_from_field.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/mail/fields/resent_message_id_field.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/mail/fields/resent_sender_field.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/mail/fields/resent_to_field.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/mail/fields/return_path_field.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/mail/fields/sender_field.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/mail/fields/structured_field.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/mail/fields/subject_field.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/mail/fields/to_field.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/mail/fields/unstructured_field.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/mail/header.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/mail/indifferent_hash.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/mail/mail.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/mail/matchers/attachment_matchers.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/mail/matchers/has_sent_mail.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/mail/message.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/mail/multibyte.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/mail/multibyte/chars.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/mail/multibyte/unicode.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/mail/multibyte/utils.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/mail/network.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/mail/network/delivery_methods/exim.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/mail/network/delivery_methods/file_delivery.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/mail/network/delivery_methods/logger_delivery.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/mail/network/delivery_methods/sendmail.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/mail/network/delivery_methods/smtp.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/mail/network/delivery_methods/smtp_connection.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/mail/network/delivery_methods/test_mailer.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/mail/network/retriever_methods/base.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/mail/network/retriever_methods/imap.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/mail/network/retriever_methods/pop3.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/mail/network/retriever_methods/test_retriever.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/mail/parser_tools.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/mail/parsers.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/mail/parsers/address_lists_parser.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/mail/parsers/address_lists_parser.rl
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/mail/parsers/content_disposition_parser.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/mail/parsers/content_disposition_parser.rl
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/mail/parsers/content_location_parser.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/mail/parsers/content_location_parser.rl
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/mail/parsers/content_transfer_encoding_parser.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/mail/parsers/content_transfer_encoding_parser.rl
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/mail/parsers/content_type_parser.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/mail/parsers/content_type_parser.rl
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/mail/parsers/date_time_parser.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/mail/parsers/date_time_parser.rl
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/mail/parsers/envelope_from_parser.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/mail/parsers/envelope_from_parser.rl
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/mail/parsers/message_ids_parser.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/mail/parsers/message_ids_parser.rl
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/mail/parsers/mime_version_parser.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/mail/parsers/mime_version_parser.rl
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/mail/parsers/phrase_lists_parser.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/mail/parsers/phrase_lists_parser.rl
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/mail/parsers/received_parser.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/mail/parsers/received_parser.rl
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/mail/parsers/rfc2045_content_transfer_encoding.rl
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/mail/parsers/rfc2045_content_type.rl
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/mail/parsers/rfc2045_mime.rl
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/mail/parsers/rfc2183_content_disposition.rl
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/mail/parsers/rfc3629_utf8.rl
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/mail/parsers/rfc5234_abnf_core_rules.rl
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/mail/parsers/rfc5322.rl
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/mail/parsers/rfc5322_address.rl
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/mail/parsers/rfc5322_date_time.rl
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/mail/parsers/rfc5322_lexical_tokens.rl
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/mail/part.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/mail/parts_list.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/mail/utilities.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/mail/values/unicode_tables.dat
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/mail/version.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/mail/version_specific/ruby_1_8.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/mail/version_specific/ruby_1_9.rb
/usr/share/doc/ruby-mail/README.md.gz
/usr/share/doc/ruby-mail/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/ruby-mail/changelog.gz
/usr/share/doc/ruby-mail/copyright
/usr/share/rubygems-integration/all/specifications/mail-2.7.1.gemspec