Filförteckning för paketet relational i buster för arkitekturen all

/usr/bin/relational
/usr/lib/python3/dist-packages/relational_gui-2.5.egg-info
/usr/lib/python3/dist-packages/relational_gui/__init__.py
/usr/lib/python3/dist-packages/relational_gui/about.py
/usr/lib/python3/dist-packages/relational_gui/creator.py
/usr/lib/python3/dist-packages/relational_gui/editor.py
/usr/lib/python3/dist-packages/relational_gui/editor_pireal.py
/usr/lib/python3/dist-packages/relational_gui/guihandler.py
/usr/lib/python3/dist-packages/relational_gui/maingui.py
/usr/lib/python3/dist-packages/relational_gui/rel_edit.py
/usr/lib/python3/dist-packages/relational_gui/resources.py
/usr/lib/python3/dist-packages/relational_gui/survey.py
/usr/lib/python3/dist-packages/relational_gui/surveyForm.py
/usr/share/applications/relational.desktop
/usr/share/doc/relational/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/relational/changelog.gz
/usr/share/doc/relational/copyright
/usr/share/doc/relational/examples
/usr/share/man/man1/relational.1.gz
/usr/share/pixmaps/relational.png