Filförteckning för paketet python3-spur i buster för arkitekturen all

/usr/lib/python3/dist-packages/spur-0.3.20.egg-info/PKG-INFO
/usr/lib/python3/dist-packages/spur-0.3.20.egg-info/dependency_links.txt
/usr/lib/python3/dist-packages/spur-0.3.20.egg-info/requires.txt
/usr/lib/python3/dist-packages/spur-0.3.20.egg-info/top_level.txt
/usr/lib/python3/dist-packages/spur/__init__.py
/usr/lib/python3/dist-packages/spur/errors.py
/usr/lib/python3/dist-packages/spur/files.py
/usr/lib/python3/dist-packages/spur/io.py
/usr/lib/python3/dist-packages/spur/local.py
/usr/lib/python3/dist-packages/spur/results.py
/usr/lib/python3/dist-packages/spur/ssh.py
/usr/lib/python3/dist-packages/spur/tempdir.py
/usr/share/doc/python3-spur/CHANGES.gz
/usr/share/doc/python3-spur/README.rst.gz
/usr/share/doc/python3-spur/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/python3-spur/changelog.gz
/usr/share/doc/python3-spur/copyright