Filförteckning för paketet python3-setuptools i buster för arkitekturen all

/usr/lib/python3/dist-packages/easy_install.py
/usr/lib/python3/dist-packages/setuptools-40.8.0.egg-info/PKG-INFO
/usr/lib/python3/dist-packages/setuptools-40.8.0.egg-info/dependency_links.txt
/usr/lib/python3/dist-packages/setuptools-40.8.0.egg-info/entry_points.txt
/usr/lib/python3/dist-packages/setuptools-40.8.0.egg-info/top_level.txt
/usr/lib/python3/dist-packages/setuptools-40.8.0.egg-info/zip-safe
/usr/lib/python3/dist-packages/setuptools/__init__.py
/usr/lib/python3/dist-packages/setuptools/_deprecation_warning.py
/usr/lib/python3/dist-packages/setuptools/_vendor/__init__.py
/usr/lib/python3/dist-packages/setuptools/_vendor/packaging/__about__.py
/usr/lib/python3/dist-packages/setuptools/_vendor/packaging/__init__.py
/usr/lib/python3/dist-packages/setuptools/_vendor/packaging/_compat.py
/usr/lib/python3/dist-packages/setuptools/_vendor/packaging/_structures.py
/usr/lib/python3/dist-packages/setuptools/_vendor/packaging/markers.py
/usr/lib/python3/dist-packages/setuptools/_vendor/packaging/requirements.py
/usr/lib/python3/dist-packages/setuptools/_vendor/packaging/specifiers.py
/usr/lib/python3/dist-packages/setuptools/_vendor/packaging/utils.py
/usr/lib/python3/dist-packages/setuptools/_vendor/packaging/version.py
/usr/lib/python3/dist-packages/setuptools/_vendor/pyparsing.py
/usr/lib/python3/dist-packages/setuptools/_vendor/six.py
/usr/lib/python3/dist-packages/setuptools/archive_util.py
/usr/lib/python3/dist-packages/setuptools/build_meta.py
/usr/lib/python3/dist-packages/setuptools/cli-32.exe
/usr/lib/python3/dist-packages/setuptools/cli-64.exe
/usr/lib/python3/dist-packages/setuptools/cli.exe
/usr/lib/python3/dist-packages/setuptools/command/__init__.py
/usr/lib/python3/dist-packages/setuptools/command/alias.py
/usr/lib/python3/dist-packages/setuptools/command/bdist_egg.py
/usr/lib/python3/dist-packages/setuptools/command/bdist_rpm.py
/usr/lib/python3/dist-packages/setuptools/command/bdist_wininst.py
/usr/lib/python3/dist-packages/setuptools/command/build_clib.py
/usr/lib/python3/dist-packages/setuptools/command/build_ext.py
/usr/lib/python3/dist-packages/setuptools/command/build_py.py
/usr/lib/python3/dist-packages/setuptools/command/develop.py
/usr/lib/python3/dist-packages/setuptools/command/dist_info.py
/usr/lib/python3/dist-packages/setuptools/command/easy_install.py
/usr/lib/python3/dist-packages/setuptools/command/egg_info.py
/usr/lib/python3/dist-packages/setuptools/command/install.py
/usr/lib/python3/dist-packages/setuptools/command/install_egg_info.py
/usr/lib/python3/dist-packages/setuptools/command/install_lib.py
/usr/lib/python3/dist-packages/setuptools/command/install_scripts.py
/usr/lib/python3/dist-packages/setuptools/command/launcher manifest.xml
/usr/lib/python3/dist-packages/setuptools/command/py36compat.py
/usr/lib/python3/dist-packages/setuptools/command/register.py
/usr/lib/python3/dist-packages/setuptools/command/rotate.py
/usr/lib/python3/dist-packages/setuptools/command/saveopts.py
/usr/lib/python3/dist-packages/setuptools/command/sdist.py
/usr/lib/python3/dist-packages/setuptools/command/setopt.py
/usr/lib/python3/dist-packages/setuptools/command/test.py
/usr/lib/python3/dist-packages/setuptools/command/upload.py
/usr/lib/python3/dist-packages/setuptools/command/upload_docs.py
/usr/lib/python3/dist-packages/setuptools/config.py
/usr/lib/python3/dist-packages/setuptools/dep_util.py
/usr/lib/python3/dist-packages/setuptools/depends.py
/usr/lib/python3/dist-packages/setuptools/dist.py
/usr/lib/python3/dist-packages/setuptools/extension.py
/usr/lib/python3/dist-packages/setuptools/extern/__init__.py
/usr/lib/python3/dist-packages/setuptools/glibc.py
/usr/lib/python3/dist-packages/setuptools/glob.py
/usr/lib/python3/dist-packages/setuptools/gui-32.exe
/usr/lib/python3/dist-packages/setuptools/gui-64.exe
/usr/lib/python3/dist-packages/setuptools/gui.exe
/usr/lib/python3/dist-packages/setuptools/launch.py
/usr/lib/python3/dist-packages/setuptools/lib2to3_ex.py
/usr/lib/python3/dist-packages/setuptools/monkey.py
/usr/lib/python3/dist-packages/setuptools/msvc.py
/usr/lib/python3/dist-packages/setuptools/namespaces.py
/usr/lib/python3/dist-packages/setuptools/package_index.py
/usr/lib/python3/dist-packages/setuptools/pep425tags.py
/usr/lib/python3/dist-packages/setuptools/py27compat.py
/usr/lib/python3/dist-packages/setuptools/py31compat.py
/usr/lib/python3/dist-packages/setuptools/py33compat.py
/usr/lib/python3/dist-packages/setuptools/sandbox.py
/usr/lib/python3/dist-packages/setuptools/script (dev).tmpl
/usr/lib/python3/dist-packages/setuptools/script.tmpl
/usr/lib/python3/dist-packages/setuptools/site-patch.py
/usr/lib/python3/dist-packages/setuptools/ssl_support.py
/usr/lib/python3/dist-packages/setuptools/unicode_utils.py
/usr/lib/python3/dist-packages/setuptools/version.py
/usr/lib/python3/dist-packages/setuptools/wheel.py
/usr/lib/python3/dist-packages/setuptools/windows_support.py
/usr/share/doc/python3-setuptools/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/python3-setuptools/changelog.gz
/usr/share/doc/python3-setuptools/copyright