Filförteckning för paketet pure-ftpd-common i buster för arkitekturen all

/etc/ftpallow
/etc/logrotate.d/pure-ftpd-common
/etc/pam.d/pure-ftpd
/etc/pure-ftpd/auth/65unix
/etc/pure-ftpd/auth/70pam
/etc/pure-ftpd/conf/AltLog
/etc/pure-ftpd/conf/FSCharset
/etc/pure-ftpd/conf/MinUID
/etc/pure-ftpd/conf/NoAnonymous
/etc/pure-ftpd/conf/PAMAuthentication
/etc/pure-ftpd/conf/PureDB
/etc/pure-ftpd/conf/TLSCipherSuite
/etc/pure-ftpd/conf/UnixAuthentication
/etc/pure-ftpd/pure-ftpd.conf
/etc/pure-ftpd/pureftpd-dir-aliases
/usr/sbin/pure-ftpd-control
/usr/sbin/pure-ftpd-wrapper
/usr/share/doc/pure-ftpd-common/AUTHORS.gz
/usr/share/doc/pure-ftpd-common/CONTACT
/usr/share/doc/pure-ftpd-common/HISTORY
/usr/share/doc/pure-ftpd-common/NEWS.gz
/usr/share/doc/pure-ftpd-common/README.Authentication-Modules.gz
/usr/share/doc/pure-ftpd-common/README.Configuration-File
/usr/share/doc/pure-ftpd-common/README.Debian
/usr/share/doc/pure-ftpd-common/README.Donations.gz
/usr/share/doc/pure-ftpd-common/README.LDAP.gz
/usr/share/doc/pure-ftpd-common/README.MySQL.gz
/usr/share/doc/pure-ftpd-common/README.PGSQL.gz
/usr/share/doc/pure-ftpd-common/README.TLS.gz
/usr/share/doc/pure-ftpd-common/README.Virtual-Users.gz
/usr/share/doc/pure-ftpd-common/README.gz
/usr/share/doc/pure-ftpd-common/THANKS.gz
/usr/share/doc/pure-ftpd-common/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/pure-ftpd-common/changelog.gz
/usr/share/doc/pure-ftpd-common/copyright
/usr/share/doc/pure-ftpd-common/pureftpd.schema
/usr/share/man/man8/pure-authd.8.gz
/usr/share/man/man8/pure-ftpd-control.8.gz
/usr/share/man/man8/pure-ftpd-wrapper.8.gz
/usr/share/man/man8/pure-ftpd.8.gz
/usr/share/man/man8/pure-ftpwho.8.gz
/usr/share/man/man8/pure-mrtginfo.8.gz
/usr/share/man/man8/pure-pw.8.gz
/usr/share/man/man8/pure-pwconvert.8.gz
/usr/share/man/man8/pure-quotacheck.8.gz
/usr/share/man/man8/pure-statsdecode.8.gz
/usr/share/man/man8/pure-uploadscript.8.gz