Filförteckning för paketet node-electron-to-chromium i buster för arkitekturen all

/usr/lib/nodejs/electron-to-chromium/chromium-versions.js
/usr/lib/nodejs/electron-to-chromium/full-chromium-versions.js
/usr/lib/nodejs/electron-to-chromium/full-versions.js
/usr/lib/nodejs/electron-to-chromium/index.js
/usr/lib/nodejs/electron-to-chromium/package.json
/usr/lib/nodejs/electron-to-chromium/versions.js
/usr/share/doc/node-electron-to-chromium/README.md.gz
/usr/share/doc/node-electron-to-chromium/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/node-electron-to-chromium/changelog.gz
/usr/share/doc/node-electron-to-chromium/copyright