Filförteckning för paketet node-caniuse-db i buster för arkitekturen all

/usr/lib/nodejs/caniuse-db/data.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/aac.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/abortcontroller.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/ac3-ec3.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/accelerometer.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/addeventlistener.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/alternate-stylesheet.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/ambient-light.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/apng.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/array-find-index.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/array-find.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/array-includes.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/arrow-functions.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/asmjs.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/async-clipboard.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/async-functions.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/async-iterations-and-generators.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/atob-btoa.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/audio-api.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/audio.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/audiotracks.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/autofocus.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/auxclick.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/av1.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/background-attachment.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/background-clip-text.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/background-img-opts.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/background-position-x-y.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/background-repeat-round-space.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/background-sync.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/battery-status.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/beacon.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/beforeafterprint.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/bigint.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/blobbuilder.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/bloburls.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/border-image.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/border-radius.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/broadcastchannel.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/brotli.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/calc.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/canvas-blending.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/canvas-text.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/canvas.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/ch-unit.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/chacha20-poly1305.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/channel-messaging.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/childnode-remove.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/classlist.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/clear-site-data-header.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/client-hints-dpr-width-viewport.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/clipboard.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/comparedocumentposition.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/console-basic.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/console-time.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/const.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/constraint-validation.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/contenteditable.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/contentsecuritypolicy.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/contentsecuritypolicy2.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/cors.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/createimagebitmap.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/credential-management.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/cryptography.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/css-all.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/css-animation.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/css-any-link.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/css-appearance.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/css-apply-rule.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/css-at-counter-style.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/css-backdrop-filter.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/css-background-offsets.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/css-backgroundblendmode.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/css-boxdecorationbreak.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/css-boxshadow.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/css-canvas.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/css-caret-color.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/css-case-insensitive.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/css-clip-path.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/css-color-adjust.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/css-conic-gradients.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/css-containment.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/css-counters.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/css-crisp-edges.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/css-cross-fade.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/css-default-pseudo.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/css-descendant-gtgt.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/css-deviceadaptation.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/css-dir-pseudo.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/css-display-contents.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/css-element-function.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/css-env-function.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/css-exclusions.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/css-featurequeries.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/css-filter-function.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/css-filters.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/css-first-letter.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/css-first-line.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/css-fixed.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/css-focus-visible.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/css-focus-within.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/css-font-rendering-controls.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/css-font-stretch.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/css-gencontent.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/css-gradients.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/css-grid.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/css-hanging-punctuation.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/css-has.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/css-hyphenate.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/css-hyphens.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/css-image-orientation.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/css-image-set.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/css-in-out-of-range.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/css-indeterminate-pseudo.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/css-initial-letter.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/css-initial-value.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/css-letter-spacing.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/css-line-clamp.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/css-logical-props.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/css-marker-pseudo.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/css-masks.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/css-matches-pseudo.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/css-math-functions.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/css-media-interaction.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/css-media-resolution.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/css-media-scripting.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/css-mediaqueries.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/css-mixblendmode.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/css-motion-paths.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/css-namespaces.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/css-not-sel-list.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/css-nth-child-of.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/css-opacity.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/css-optional-pseudo.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/css-overflow-anchor.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/css-overflow.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/css-overscroll-behavior.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/css-page-break.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/css-paged-media.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/css-paint-api.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/css-placeholder-shown.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/css-placeholder.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/css-read-only-write.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/css-rebeccapurple.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/css-reflections.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/css-regions.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/css-repeating-gradients.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/css-resize.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/css-revert-value.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/css-rrggbbaa.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/css-scroll-behavior.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/css-scrollbar.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/css-sel2.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/css-sel3.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/css-selection.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/css-shapes.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/css-snappoints.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/css-sticky.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/css-supports-api.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/css-table.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/css-text-align-last.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/css-text-indent.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/css-text-justify.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/css-text-orientation.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/css-text-spacing.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/css-textshadow.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/css-touch-action-2.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/css-touch-action.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/css-transitions.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/css-unicode-bidi.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/css-unset-value.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/css-variables.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/css-widows-orphans.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/css-writing-mode.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/css-zoom.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/css3-attr.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/css3-boxsizing.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/css3-colors.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/css3-cursors-grab.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/css3-cursors-newer.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/css3-cursors.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/css3-tabsize.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/currentcolor.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/custom-elements.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/custom-elementsv1.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/customevent.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/datalist.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/dataset.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/datauri.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/details.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/deviceorientation.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/devicepixelratio.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/dialog.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/dispatchevent.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/do-not-track.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/document-currentscript.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/document-evaluate-xpath.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/document-execcommand.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/document-scrollingelement.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/documenthead.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/dom-manip-convenience.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/dom-range.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/domcontentloaded.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/domfocusin-domfocusout-events.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/dommatrix.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/download.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/dragndrop.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/element-closest.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/element-from-point.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/eme.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/eot.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/es5.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/es6-class.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/es6-generators.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/es6-module-dynamic-import.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/es6-module.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/es6-number.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/es6-string-includes.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/eventsource.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/feature-policy.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/fetch.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/fieldset-disabled.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/fileapi.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/filereader.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/filereadersync.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/filesystem.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/flac.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/flexbox.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/flow-root.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/focusin-focusout-events.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/focusoptions-preventscroll.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/font-family-system-ui.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/font-feature.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/font-kerning.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/font-loading.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/font-size-adjust.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/font-smooth.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/font-unicode-range.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/font-variant-alternates.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/font-variant-east-asian.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/fontface.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/form-attribute.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/form-submit-attributes.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/form-validation.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/forms.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/fullscreen.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/gamepad.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/geolocation.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/getboundingclientrect.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/getcomputedstyle.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/getelementsbyclassname.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/getrandomvalues.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/gyroscope.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/hardwareconcurrency.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/hashchange.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/heif.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/hevc.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/hidden.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/high-resolution-time.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/history.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/html-media-capture.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/html5semantic.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/http-live-streaming.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/http2.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/iframe-sandbox.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/iframe-seamless.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/iframe-srcdoc.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/imagecapture.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/ime.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/img-naturalwidth-naturalheight.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/imports.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/indeterminate-checkbox.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/indexeddb.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/indexeddb2.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/inline-block.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/innertext.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/input-autocomplete-onoff.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/input-color.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/input-datetime.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/input-email-tel-url.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/input-event.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/input-file-accept.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/input-file-directory.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/input-file-multiple.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/input-inputmode.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/input-minlength.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/input-number.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/input-pattern.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/input-placeholder.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/input-range.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/input-search.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/input-selection.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/insert-adjacent.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/insertadjacenthtml.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/internationalization-plural-rul.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/internationalization.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/intersectionobserver.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/intrinsic-width.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/jpeg2000.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/jpegxr.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/json.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/justify-content-space-evenly.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/kerning-pairs-ligatures.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/keyboardevent-charcode.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/keyboardevent-code.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/keyboardevent-getmodifierstate.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/keyboardevent-key.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/keyboardevent-location.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/keyboardevent-which.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/lazyload.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/let.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/link-icon-png.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/link-icon-svg.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/link-rel-dns-prefetch.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/link-rel-preconnect.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/link-rel-prefetch.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/link-rel-preload.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/link-rel-prerender.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/localecompare.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/magnetometer.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/matchesselector.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/matchmedia.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/mathml.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/maxlength.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/media-attribute.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/media-fragments.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/media-session-api.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/mediacapture-fromelement.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/mediarecorder.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/mediasource.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/menu.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/meta-theme-color.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/meter.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/midi.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/minmaxwh.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/mp3.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/mpeg-dash.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/mpeg4.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/multibackgrounds.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/multicolumn.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/mutation-events.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/mutationobserver.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/namevalue-storage.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/nav-timing.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/navigator-language.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/netinfo.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/node-contains.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/node-parentelement.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/notifications.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/object-fit.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/object-observe.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/object-values.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/objectrtc.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/offline-apps.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/offscreencanvas.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/ogg-vorbis.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/ogv.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/ol-reversed.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/once-event-listener.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/online-status.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/opus.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/orientation-sensor.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/outline.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/pad-start-end.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/page-transition-events.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/pagevisibility.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/passive-event-listener.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/passwordrules.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/path2d.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/payment-request.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/permissions-api.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/picture-in-picture.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/picture.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/ping.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/png-alpha.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/pointer-events.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/pointer.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/pointerlock.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/prefers-reduced-motion.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/progress.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/promise-finally.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/promises.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/proximity.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/proxy.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/publickeypinning.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/push-api.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/queryselector.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/readonly-attr.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/referrer-policy.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/registerprotocolhandler.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/rel-noopener.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/rel-noreferrer.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/rellist.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/rem.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/requestanimationframe.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/requestidlecallback.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/resizeobserver.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/resource-timing.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/rest-parameters.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/rtcpeerconnection.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/ruby.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/run-in.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/same-site-cookie-attribute.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/screen-orientation.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/script-async.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/script-defer.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/scrollintoview.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/scrollintoviewifneeded.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/sdch.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/selection-api.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/server-timing.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/serviceworkers.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/setimmediate.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/sha-2.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/shadowdom.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/shadowdomv1.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/sharedarraybuffer.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/sharedworkers.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/sni.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/spdy.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/speech-recognition.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/speech-synthesis.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/spellcheck-attribute.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/sql-storage.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/srcset.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/stopimmediatepropagation.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/stream.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/streams.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/stricttransportsecurity.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/style-scoped.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/subresource-integrity.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/svg-css.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/svg-filters.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/svg-fonts.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/svg-fragment.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/svg-html.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/svg-html5.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/svg-img.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/svg-smil.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/svg.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/symbols.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/tabindex-attr.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/template-literals.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/template.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/testfeat.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/text-decoration.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/text-emphasis.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/text-overflow.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/text-size-adjust.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/text-stroke.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/textcontent.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/textencoder.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/tls1-1.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/tls1-2.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/tls1-3.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/token-binding.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/touch.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/transforms2d.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/transforms3d.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/ttf.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/typedarrays.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/u2f.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/unhandledrejection.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/upgradeinsecurerequests.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/url.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/urlsearchparams.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/use-strict.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/user-select-none.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/user-timing.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/variable-fonts.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/vibration.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/video.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/videotracks.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/viewport-units.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/wai-aria.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/wasm.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/wav.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/wbr-element.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/web-animation.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/web-app-manifest.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/web-bluetooth.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/web-share.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/webauthn.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/webgl.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/webgl2.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/webm.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/webp.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/websockets.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/webusb.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/webvr.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/webvtt.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/webworkers.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/will-change.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/woff.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/woff2.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/word-break.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/wordwrap.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/x-doc-messaging.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/x-frame-options.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/xhr2.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/xhtml.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/xhtmlsmil.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/features-json/xml-serializer.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/fulldata-json/data-1.0.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/fulldata-json/data-2.0.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/package.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/AD.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/AE.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/AF.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/AG.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/AI.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/AL.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/AM.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/AO.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/AR.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/AS.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/AT.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/AU.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/AW.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/AX.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/AZ.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/BA.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/BB.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/BD.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/BE.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/BF.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/BG.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/BH.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/BI.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/BJ.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/BM.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/BN.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/BO.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/BR.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/BS.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/BT.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/BW.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/BY.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/BZ.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/CA.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/CD.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/CF.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/CG.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/CH.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/CI.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/CK.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/CL.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/CM.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/CN.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/CO.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/CR.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/CU.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/CV.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/CX.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/CY.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/CZ.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/DE.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/DJ.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/DK.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/DM.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/DO.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/DZ.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/EC.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/EE.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/EG.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/ER.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/ES.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/ET.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/FI.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/FJ.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/FK.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/FM.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/FO.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/FR.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/GA.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/GB.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/GD.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/GE.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/GF.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/GG.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/GH.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/GI.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/GL.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/GM.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/GN.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/GP.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/GQ.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/GR.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/GT.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/GU.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/GW.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/GY.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/HK.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/HN.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/HR.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/HT.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/HU.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/ID.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/IE.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/IL.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/IM.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/IN.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/IQ.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/IR.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/IS.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/IT.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/JE.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/JM.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/JO.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/JP.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/KE.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/KG.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/KH.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/KI.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/KM.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/KN.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/KP.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/KR.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/KW.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/KY.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/KZ.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/LA.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/LB.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/LC.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/LI.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/LK.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/LR.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/LS.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/LT.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/LU.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/LV.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/LY.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/MA.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/MC.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/MD.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/ME.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/MG.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/MH.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/MK.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/ML.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/MM.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/MN.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/MO.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/MP.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/MQ.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/MR.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/MS.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/MT.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/MU.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/MV.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/MW.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/MX.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/MY.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/MZ.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/NA.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/NC.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/NE.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/NF.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/NG.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/NI.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/NL.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/NO.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/NP.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/NR.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/NU.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/NZ.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/OM.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/PA.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/PE.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/PF.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/PG.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/PH.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/PK.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/PL.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/PM.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/PN.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/PR.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/PS.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/PT.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/PW.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/PY.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/QA.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/RE.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/RO.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/RS.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/RU.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/RW.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/SA.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/SB.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/SC.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/SD.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/SE.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/SG.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/SH.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/SI.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/SK.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/SL.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/SM.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/SN.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/SO.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/SR.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/ST.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/SV.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/SY.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/SZ.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/TC.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/TD.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/TG.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/TH.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/TJ.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/TK.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/TL.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/TM.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/TN.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/TO.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/TR.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/TT.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/TV.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/TW.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/TZ.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/UA.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/UG.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/US.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/UY.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/UZ.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/VA.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/VC.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/VE.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/VG.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/VI.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/VN.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/VU.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/WF.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/WS.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/YE.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/YT.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/ZA.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/ZM.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/ZW.json
/usr/lib/nodejs/caniuse-db/region-usage-json/alt-an.json
/usr/share/doc/node-caniuse-db/README.md
/usr/share/doc/node-caniuse-db/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/node-caniuse-db/copyright