Filförteckning för paketet multimedia-soundsynthesis i buster för arkitekturen all

/usr/share/blends/tasks/multimedia/soundsynthesis
/usr/share/doc/multimedia-soundsynthesis/README.Debian
/usr/share/doc/multimedia-soundsynthesis/changelog.gz
/usr/share/doc/multimedia-soundsynthesis/copyright