Filförteckning för paketet liboasis3-doc i buster för arkitekturen all

/usr/share/doc/liboasis3-doc/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/liboasis3-doc/changelog.gz
/usr/share/doc/liboasis3-doc/copyright
/usr/share/doc/liboasis3-doc/examples/test_interpolation/Makefile
/usr/share/doc/liboasis3-doc/examples/test_interpolation/create_aux_files.ncl
/usr/share/doc/liboasis3-doc/examples/test_interpolation/data_oasis3/areas.nc.gz
/usr/share/doc/liboasis3-doc/examples/test_interpolation/data_oasis3/cf_name_table.txt.gz
/usr/share/doc/liboasis3-doc/examples/test_interpolation/data_oasis3/grid_model1.nc.gz
/usr/share/doc/liboasis3-doc/examples/test_interpolation/data_oasis3/grid_model2.nc.gz
/usr/share/doc/liboasis3-doc/examples/test_interpolation/data_oasis3/grids.nc.gz
/usr/share/doc/liboasis3-doc/examples/test_interpolation/data_oasis3/masks.nc.gz
/usr/share/doc/liboasis3-doc/examples/test_interpolation/data_oasis3/myfile_torc_to_lmdz_CONSERV_FRACNNEI.nc.gz
/usr/share/doc/liboasis3-doc/examples/test_interpolation/data_oasis3/namcouple
/usr/share/doc/liboasis3-doc/examples/test_interpolation/data_oasis3/namcouple_map_conserv_torc_lmdz.xml.gz
/usr/share/doc/liboasis3-doc/examples/test_interpolation/data_oasis3/namcouple_map_conserv_torc_lmdz/namcouple
/usr/share/doc/liboasis3-doc/examples/test_interpolation/data_oasis3/name_grids.dat
/usr/share/doc/liboasis3-doc/examples/test_interpolation/data_oasis3/plot_restart_atm.jnl
/usr/share/doc/liboasis3-doc/examples/test_interpolation/data_oasis3/plot_restart_ocn.jnl
/usr/share/doc/liboasis3-doc/examples/test_interpolation/data_oasis3/script_ferret_FRECVANA.jnl
/usr/share/doc/liboasis3-doc/examples/test_interpolation/data_oasis3/script_ferret_FSENDANA.jnl
/usr/share/doc/liboasis3-doc/examples/test_interpolation/data_oasis3/script_ferret_error.jnl
/usr/share/doc/liboasis3-doc/examples/test_interpolation/decomp_def.F90
/usr/share/doc/liboasis3-doc/examples/test_interpolation/function_ana.F90
/usr/share/doc/liboasis3-doc/examples/test_interpolation/header_Makefile
/usr/share/doc/liboasis3-doc/examples/test_interpolation/header_precision
/usr/share/doc/liboasis3-doc/examples/test_interpolation/model1.F90.gz
/usr/share/doc/liboasis3-doc/examples/test_interpolation/model2.F90.gz
/usr/share/doc/liboasis3-doc/examples/test_interpolation/read_all_data.F90.gz
/usr/share/doc/liboasis3-doc/examples/test_interpolation/routine_hdlerr.F90
/usr/share/doc/liboasis3-doc/examples/test_interpolation/run_test_interpolation.gz
/usr/share/doc/liboasis3-doc/examples/test_interpolation/write_all_fields.F90
/usr/share/doc/liboasis3-doc/examples/test_rmp_esmf/data_esmf/dot_to_line.sh
/usr/share/doc/liboasis3-doc/examples/test_rmp_esmf/data_esmf/line_to_dot.sh
/usr/share/doc/liboasis3-doc/examples/test_rmp_esmf/interp_esmf_structured_one_step.ncl.gz
/usr/share/doc/liboasis3-doc/examples/test_rmp_esmf/script_interp_with_esmf_structured_grids.sh
/usr/share/doc/liboasis3-doc/examples/tutorial/Makefile
/usr/share/doc/liboasis3-doc/examples/tutorial/data_oasis3/fdatm.nc.gz
/usr/share/doc/liboasis3-doc/examples/tutorial/data_oasis3/fdocn.nc.gz
/usr/share/doc/liboasis3-doc/examples/tutorial/data_oasis3/grid_model1.nc.gz
/usr/share/doc/liboasis3-doc/examples/tutorial/data_oasis3/grid_model2.nc.gz
/usr/share/doc/liboasis3-doc/examples/tutorial/data_oasis3/my_remapping_file_bilinear.nc.gz
/usr/share/doc/liboasis3-doc/examples/tutorial/data_oasis3/namcouple_TP
/usr/share/doc/liboasis3-doc/examples/tutorial/data_oasis3/script_ferret_FRECVATM.jnl
/usr/share/doc/liboasis3-doc/examples/tutorial/data_oasis3/script_ferret_FRECVOCN.jnl
/usr/share/doc/liboasis3-doc/examples/tutorial/data_oasis3/script_ferret_FSENDATM.jnl
/usr/share/doc/liboasis3-doc/examples/tutorial/data_oasis3/script_ferret_FSENDOCN_to_ATM.jnl
/usr/share/doc/liboasis3-doc/examples/tutorial/data_oasis3/script_ferret_FSENDOCN_to_File.jnl
/usr/share/doc/liboasis3-doc/examples/tutorial/decomp_def.F90
/usr/share/doc/liboasis3-doc/examples/tutorial/function_sent.F90
/usr/share/doc/liboasis3-doc/examples/tutorial/model1.F90.gz
/usr/share/doc/liboasis3-doc/examples/tutorial/model1.F90_TP.gz
/usr/share/doc/liboasis3-doc/examples/tutorial/model2.F90.gz
/usr/share/doc/liboasis3-doc/examples/tutorial/model2.F90_TP.gz
/usr/share/doc/liboasis3-doc/examples/tutorial/read_dimgrid.F90
/usr/share/doc/liboasis3-doc/examples/tutorial/read_grid.F90
/usr/share/doc/liboasis3-doc/examples/tutorial/routine_hdlerr.F90
/usr/share/doc/liboasis3-doc/examples/tutorial/run_tutorial.gz