Filförteckning för paketet libjs-bootswatch i buster för arkitekturen all

/usr/share/doc/libjs-bootswatch/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libjs-bootswatch/copyright
/usr/share/javascript/bootswatch/cerulean/_bootswatch.scss
/usr/share/javascript/bootswatch/cerulean/_variables.scss
/usr/share/javascript/bootswatch/cerulean/bootstrap.css
/usr/share/javascript/bootswatch/cerulean/bootstrap.min.css
/usr/share/javascript/bootswatch/cerulean/bootswatch.less
/usr/share/javascript/bootswatch/cerulean/variables.less
/usr/share/javascript/bootswatch/cosmo/_bootswatch.scss
/usr/share/javascript/bootswatch/cosmo/_variables.scss
/usr/share/javascript/bootswatch/cosmo/bootstrap.css
/usr/share/javascript/bootswatch/cosmo/bootstrap.min.css
/usr/share/javascript/bootswatch/cosmo/bootswatch.less
/usr/share/javascript/bootswatch/cosmo/source-sans-pro-debian.css
/usr/share/javascript/bootswatch/cosmo/variables.less
/usr/share/javascript/bootswatch/cyborg/_bootswatch.scss
/usr/share/javascript/bootswatch/cyborg/_variables.scss
/usr/share/javascript/bootswatch/cyborg/bootstrap.css
/usr/share/javascript/bootswatch/cyborg/bootstrap.min.css
/usr/share/javascript/bootswatch/cyborg/bootswatch.less
/usr/share/javascript/bootswatch/cyborg/roboto-debian.css
/usr/share/javascript/bootswatch/cyborg/variables.less
/usr/share/javascript/bootswatch/darkly/_bootswatch.scss
/usr/share/javascript/bootswatch/darkly/_variables.scss
/usr/share/javascript/bootswatch/darkly/bootstrap.css
/usr/share/javascript/bootswatch/darkly/bootstrap.min.css
/usr/share/javascript/bootswatch/darkly/bootswatch.less
/usr/share/javascript/bootswatch/darkly/lato-debian.css
/usr/share/javascript/bootswatch/darkly/variables.less
/usr/share/javascript/bootswatch/flatly/_bootswatch.scss
/usr/share/javascript/bootswatch/flatly/_variables.scss
/usr/share/javascript/bootswatch/flatly/bootstrap.css
/usr/share/javascript/bootswatch/flatly/bootstrap.min.css
/usr/share/javascript/bootswatch/flatly/bootswatch.less
/usr/share/javascript/bootswatch/flatly/lato-debian.css
/usr/share/javascript/bootswatch/flatly/variables.less
/usr/share/javascript/bootswatch/journal/_bootswatch.scss
/usr/share/javascript/bootswatch/journal/_variables.scss
/usr/share/javascript/bootswatch/journal/bootstrap.css
/usr/share/javascript/bootswatch/journal/bootstrap.min.css
/usr/share/javascript/bootswatch/journal/bootswatch.less
/usr/share/javascript/bootswatch/journal/news-cycle-debian.css
/usr/share/javascript/bootswatch/journal/variables.less
/usr/share/javascript/bootswatch/lumen/_bootswatch.scss
/usr/share/javascript/bootswatch/lumen/_variables.scss
/usr/share/javascript/bootswatch/lumen/bootstrap.css
/usr/share/javascript/bootswatch/lumen/bootstrap.min.css
/usr/share/javascript/bootswatch/lumen/bootswatch.less
/usr/share/javascript/bootswatch/lumen/source-sans-pro-debian.css
/usr/share/javascript/bootswatch/lumen/variables.less
/usr/share/javascript/bootswatch/paper/_bootswatch.scss
/usr/share/javascript/bootswatch/paper/_variables.scss
/usr/share/javascript/bootswatch/paper/bootstrap.css
/usr/share/javascript/bootswatch/paper/bootstrap.min.css
/usr/share/javascript/bootswatch/paper/bootswatch.less
/usr/share/javascript/bootswatch/paper/roboto-debian.css
/usr/share/javascript/bootswatch/paper/variables.less
/usr/share/javascript/bootswatch/readable/_bootswatch.scss
/usr/share/javascript/bootswatch/readable/_variables.scss
/usr/share/javascript/bootswatch/readable/bootstrap.css
/usr/share/javascript/bootswatch/readable/bootstrap.min.css
/usr/share/javascript/bootswatch/readable/bootswatch.less
/usr/share/javascript/bootswatch/readable/raleway-debian.css
/usr/share/javascript/bootswatch/readable/variables.less
/usr/share/javascript/bootswatch/sandstone/_bootswatch.scss
/usr/share/javascript/bootswatch/sandstone/_variables.scss
/usr/share/javascript/bootswatch/sandstone/bootstrap.css
/usr/share/javascript/bootswatch/sandstone/bootstrap.min.css
/usr/share/javascript/bootswatch/sandstone/bootswatch.less
/usr/share/javascript/bootswatch/sandstone/roboto-debian.css
/usr/share/javascript/bootswatch/sandstone/variables.less
/usr/share/javascript/bootswatch/simplex/_bootswatch.scss
/usr/share/javascript/bootswatch/simplex/_variables.scss
/usr/share/javascript/bootswatch/simplex/bootstrap.css
/usr/share/javascript/bootswatch/simplex/bootstrap.min.css
/usr/share/javascript/bootswatch/simplex/bootswatch.less
/usr/share/javascript/bootswatch/simplex/open-sans-debian.css
/usr/share/javascript/bootswatch/simplex/variables.less
/usr/share/javascript/bootswatch/slate/_bootswatch.scss
/usr/share/javascript/bootswatch/slate/_variables.scss
/usr/share/javascript/bootswatch/slate/bootstrap.css
/usr/share/javascript/bootswatch/slate/bootstrap.min.css
/usr/share/javascript/bootswatch/slate/bootswatch.less
/usr/share/javascript/bootswatch/slate/variables.less
/usr/share/javascript/bootswatch/spacelab/_bootswatch.scss
/usr/share/javascript/bootswatch/spacelab/_variables.scss
/usr/share/javascript/bootswatch/spacelab/bootstrap.css
/usr/share/javascript/bootswatch/spacelab/bootstrap.min.css
/usr/share/javascript/bootswatch/spacelab/bootswatch.less
/usr/share/javascript/bootswatch/spacelab/open-sans-debian.css
/usr/share/javascript/bootswatch/spacelab/variables.less
/usr/share/javascript/bootswatch/superhero/_bootswatch.scss
/usr/share/javascript/bootswatch/superhero/_variables.scss
/usr/share/javascript/bootswatch/superhero/bootstrap.css
/usr/share/javascript/bootswatch/superhero/bootstrap.min.css
/usr/share/javascript/bootswatch/superhero/bootswatch.less
/usr/share/javascript/bootswatch/superhero/lato-debian.css
/usr/share/javascript/bootswatch/superhero/variables.less
/usr/share/javascript/bootswatch/united/_bootswatch.scss
/usr/share/javascript/bootswatch/united/_variables.scss
/usr/share/javascript/bootswatch/united/bootstrap.css
/usr/share/javascript/bootswatch/united/bootstrap.min.css
/usr/share/javascript/bootswatch/united/bootswatch.less
/usr/share/javascript/bootswatch/united/ubuntu-debian.css
/usr/share/javascript/bootswatch/united/variables.less
/usr/share/javascript/bootswatch/yeti/_bootswatch.scss
/usr/share/javascript/bootswatch/yeti/_variables.scss
/usr/share/javascript/bootswatch/yeti/bootstrap.css
/usr/share/javascript/bootswatch/yeti/bootstrap.min.css
/usr/share/javascript/bootswatch/yeti/bootswatch.less
/usr/share/javascript/bootswatch/yeti/open-sans-debian.css
/usr/share/javascript/bootswatch/yeti/variables.less