Filförteckning för paketet libbenchmark-apps-perl i buster för arkitekturen all

/usr/share/doc/libbenchmark-apps-perl/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libbenchmark-apps-perl/changelog.gz
/usr/share/doc/libbenchmark-apps-perl/copyright
/usr/share/doc/libbenchmark-apps-perl/examples/sed_VS_perl
/usr/share/man/man3/Benchmark::Apps.3pm.gz
/usr/share/perl5/Benchmark/Apps.pm