Filförteckning för paketet hunspell-ko i buster för arkitekturen all

/usr/share/doc/hunspell-ko/README.md.gz
/usr/share/doc/hunspell-ko/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/hunspell-ko/changelog.gz
/usr/share/doc/hunspell-ko/copyright
/usr/share/hunspell/ko.aff
/usr/share/hunspell/ko.dic
/usr/share/hunspell/ko_KR.aff
/usr/share/hunspell/ko_KR.dic
/usr/share/myspell/dicts/ko.aff
/usr/share/myspell/dicts/ko.dic
/usr/share/myspell/dicts/ko_KR.aff
/usr/share/myspell/dicts/ko_KR.dic
/var/lib/dictionaries-common/hunspell/hunspell-ko