Filförteckning för paketet dpo-tools i buster för arkitekturen all

/etc/dpo-tools/dpo-init-po.awk
/usr/bin/dpo-apply-compendium
/usr/bin/dpo-apply-templates
/usr/bin/dpo-check
/usr/bin/dpo-diff
/usr/bin/dpo-get-templates
/usr/bin/dpo-init-po
/usr/bin/dpo-make-patch
/usr/bin/dpo-wrap
/usr/share/doc/dpo-tools/AUTHORS
/usr/share/doc/dpo-tools/README.Debian
/usr/share/doc/dpo-tools/README.md.gz
/usr/share/doc/dpo-tools/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/dpo-tools/copyright
/usr/share/man/man1/dpo-apply-compendium.1.gz
/usr/share/man/man1/dpo-apply-templates.1.gz
/usr/share/man/man1/dpo-check.1.gz
/usr/share/man/man1/dpo-diff.1.gz
/usr/share/man/man1/dpo-get-templates.1.gz
/usr/share/man/man1/dpo-init-po.1.gz
/usr/share/man/man1/dpo-make-patch.1.gz
/usr/share/man/man1/dpo-tool.1.gz
/usr/share/man/man1/dpo-wrap.1.gz