Filförteckning för paketet cl-postgres i buster för arkitekturen all

/usr/share/common-lisp/source/cl-postgres/cl-postgres.asd
/usr/share/common-lisp/source/cl-postgres/cl-postgres/bulk-copy.lisp
/usr/share/common-lisp/source/cl-postgres/cl-postgres/communicate.lisp
/usr/share/common-lisp/source/cl-postgres/cl-postgres/errors.lisp
/usr/share/common-lisp/source/cl-postgres/cl-postgres/features.lisp
/usr/share/common-lisp/source/cl-postgres/cl-postgres/ieee-floats.lisp
/usr/share/common-lisp/source/cl-postgres/cl-postgres/interpret.lisp
/usr/share/common-lisp/source/cl-postgres/cl-postgres/messages.lisp
/usr/share/common-lisp/source/cl-postgres/cl-postgres/oid.lisp
/usr/share/common-lisp/source/cl-postgres/cl-postgres/package.lisp
/usr/share/common-lisp/source/cl-postgres/cl-postgres/protocol.lisp
/usr/share/common-lisp/source/cl-postgres/cl-postgres/public.lisp
/usr/share/common-lisp/source/cl-postgres/cl-postgres/simple-date-tests.lisp
/usr/share/common-lisp/source/cl-postgres/cl-postgres/sql-string.lisp
/usr/share/common-lisp/source/cl-postgres/cl-postgres/strings-ascii.lisp
/usr/share/common-lisp/source/cl-postgres/cl-postgres/strings-utf-8.lisp
/usr/share/common-lisp/source/cl-postgres/cl-postgres/tests.lisp
/usr/share/common-lisp/source/cl-postgres/cl-postgres/trivial-utf-8.lisp
/usr/share/common-lisp/systems/cl-postgres.asd
/usr/share/doc/cl-postgres/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/cl-postgres/copyright