buster  ] [  buster-updates  ] [  buster-backports  ] [  bullseye  ] [  bullseye-updates  ] [  bullseye-backports  ] [  bookworm  ] [  bookworm-updates  ] [  bookworm-backports  ] [  trixie  ] [  sid  ] [  experimental  ]

Förteckning över sektioner i "buster-updates"

Administrativa verktyg
Verktyg för att administrera systemresurser, hantera användarkonton, osv.
udeb-paket för debian-installer
Speciella paket för att bygga skräddarsydda varianter av debian-installer. Installera dem inte på ett normalt system!
Dokumentation
FAQ:er, guider och andra dokument som försöker förklara allt som har med Debian att göra, och programvara för att visa dokumentation (man, info, osv).
Kernels
Operating System Kernels and related modules.
Bibliotek för utveckling
Bibliotek som behövs av utvecklare för att skriva program som använder dem.
Bibliotek
Bibliotek för att få andra program att fungera. De innehåller specialfunktioner för utvecklare.
Language packs
Localization support for big software packages.
Blandat
Blandade verktyg som inte passar bra in någon annanstans.
Nätverk
Daemons and clients to connect your system to the world.
Gamla bibliotek
Gamla versioner av bibliotek som behålls för bakåtkompatibilitet med gamla program.
Perl
Allt om Perl, ett tolkat skriptspråk.
Verktyg
Verktyg för fil-/diskmanipulering, säkerhetskopiering och arkiveringsverktyg, systemövervakning, inmatningssystem, osv.
Virtuella paket
Virtuella paket.
X Window System-programvara
X servers, libraries, window managers, terminal emulators and many related applications.

Alla paket
(kompakt komprimerad textlista)