Filförteckning för paketet liblablgtksourceview3-ocaml-dev i bullseye för arkitekturen mipsel

/usr/lib/ocaml/lablgtk3-sourceview3/META
/usr/lib/ocaml/lablgtk3-sourceview3/dune-package
/usr/lib/ocaml/lablgtk3-sourceview3/gSourceView3.cmi
/usr/lib/ocaml/lablgtk3-sourceview3/gSourceView3.cmt
/usr/lib/ocaml/lablgtk3-sourceview3/gSourceView3.cmti
/usr/lib/ocaml/lablgtk3-sourceview3/gSourceView3.ml
/usr/lib/ocaml/lablgtk3-sourceview3/gSourceView3.mli
/usr/lib/ocaml/lablgtk3-sourceview3/gtkSourceView3.cmi
/usr/lib/ocaml/lablgtk3-sourceview3/gtkSourceView3.cmt
/usr/lib/ocaml/lablgtk3-sourceview3/gtkSourceView3.ml
/usr/lib/ocaml/lablgtk3-sourceview3/gtkSourceView3Props.cmi
/usr/lib/ocaml/lablgtk3-sourceview3/gtkSourceView3Props.cmt
/usr/lib/ocaml/lablgtk3-sourceview3/gtkSourceView3Props.ml
/usr/lib/ocaml/lablgtk3-sourceview3/gtkSourceView3_types.cmi
/usr/lib/ocaml/lablgtk3-sourceview3/gtkSourceView3_types.cmti
/usr/lib/ocaml/lablgtk3-sourceview3/gtkSourceView3_types.mli
/usr/lib/ocaml/lablgtk3-sourceview3/lablgtk3_sourceview3.cma
/usr/lib/ocaml/lablgtk3-sourceview3/liblablgtk3_sourceview3_stubs.a
/usr/lib/ocaml/lablgtk3-sourceview3/ogtkSourceView3Props.cmi
/usr/lib/ocaml/lablgtk3-sourceview3/ogtkSourceView3Props.cmt
/usr/lib/ocaml/lablgtk3-sourceview3/ogtkSourceView3Props.ml
/usr/lib/ocaml/lablgtk3-sourceview3/opam
/usr/lib/ocaml/lablgtk3-sourceview3/sourceView3Enums.cmi
/usr/lib/ocaml/lablgtk3-sourceview3/sourceView3Enums.cmt
/usr/lib/ocaml/lablgtk3-sourceview3/sourceView3Enums.ml
/usr/share/doc/liblablgtksourceview3-ocaml-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/liblablgtksourceview3-ocaml-dev/changelog.Debian.mipsel.gz
/usr/share/doc/liblablgtksourceview3-ocaml-dev/changelog.gz
/usr/share/doc/liblablgtksourceview3-ocaml-dev/copyright
/var/lib/ocaml/lintian/liblablgtksourceview3-ocaml-dev.info
/var/lib/ocaml/md5sums/liblablgtksourceview3-ocaml-dev.md5sums