Filförteckning för paketet libstemmer-tools i bullseye för arkitekturen mips64el

/usr/bin/stemwords
/usr/share/doc/libstemmer-tools
/usr/share/man/man1/stemwords.1.gz