Filförteckning för paketet r-cran-fcopulae i bullseye för arkitekturen i386

/usr/lib/R/site-library/fCopulae/DESCRIPTION
/usr/lib/R/site-library/fCopulae/INDEX
/usr/lib/R/site-library/fCopulae/Meta/Rd.rds
/usr/lib/R/site-library/fCopulae/Meta/features.rds
/usr/lib/R/site-library/fCopulae/Meta/hsearch.rds
/usr/lib/R/site-library/fCopulae/Meta/links.rds
/usr/lib/R/site-library/fCopulae/Meta/nsInfo.rds
/usr/lib/R/site-library/fCopulae/Meta/package.rds
/usr/lib/R/site-library/fCopulae/NAMESPACE
/usr/lib/R/site-library/fCopulae/R/fCopulae
/usr/lib/R/site-library/fCopulae/R/fCopulae.rdb
/usr/lib/R/site-library/fCopulae/R/fCopulae.rdx
/usr/lib/R/site-library/fCopulae/help/AnIndex
/usr/lib/R/site-library/fCopulae/help/aliases.rds
/usr/lib/R/site-library/fCopulae/help/fCopulae.rdb
/usr/lib/R/site-library/fCopulae/help/fCopulae.rdx
/usr/lib/R/site-library/fCopulae/help/paths.rds
/usr/lib/R/site-library/fCopulae/html/00Index.html
/usr/lib/R/site-library/fCopulae/html/R.css
/usr/lib/R/site-library/fCopulae/obsolete/R/biv-binning.R
/usr/lib/R/site-library/fCopulae/obsolete/R/biv-density.R
/usr/lib/R/site-library/fCopulae/obsolete/R/biv-gridding.R
/usr/lib/R/site-library/fCopulae/obsolete/R/builtin-adapt.R
/usr/lib/R/site-library/fCopulae/obsolete/R/bv-dcauchy.R
/usr/lib/R/site-library/fCopulae/obsolete/R/bv-delliptical.R
/usr/lib/R/site-library/fCopulae/obsolete/R/bv-dnorm.R
/usr/lib/R/site-library/fCopulae/obsolete/R/bv-dt.R
/usr/lib/R/site-library/fCopulae/obsolete/R/mv-distributions.R
/usr/lib/R/site-library/fCopulae/obsolete/R/mv-dsnorm.R
/usr/lib/R/site-library/fCopulae/obsolete/R/mv-dst.R
/usr/lib/R/site-library/fCopulae/obsolete/src/adapt2.f
/usr/lib/R/site-library/fCopulae/obsolete/src/adapt_callback.c
/usr/lib/R/site-library/fCopulae/unitTests/Makefile
/usr/lib/R/site-library/fCopulae/unitTests/runTests.R
/usr/lib/R/site-library/fCopulae/unitTests/runit.ArchimedeanCopulae.R
/usr/lib/R/site-library/fCopulae/unitTests/runit.ArchimedeanDependency.R
/usr/lib/R/site-library/fCopulae/unitTests/runit.ArchimedeanGenerator.R
/usr/lib/R/site-library/fCopulae/unitTests/runit.ArchimedeanModelling.R
/usr/lib/R/site-library/fCopulae/unitTests/runit.EllipticalCopulae.R
/usr/lib/R/site-library/fCopulae/unitTests/runit.EllipticalDependency.R
/usr/lib/R/site-library/fCopulae/unitTests/runit.EllipticalGenerator.R
/usr/lib/R/site-library/fCopulae/unitTests/runit.EllipticalModelling.R
/usr/lib/R/site-library/fCopulae/unitTests/runit.EmpiricalCopulae.R
/usr/lib/R/site-library/fCopulae/unitTests/runit.ExtremeValueCopulae.R
/usr/lib/R/site-library/fCopulae/unitTests/runit.ExtremeValueDependency.R
/usr/lib/R/site-library/fCopulae/unitTests/runit.ExtremeValueModelling.R
/usr/lib/R/site-library/fCopulae/unitTests/runit.ExtrmeValueGenerator.R
/usr/lib/R/site-library/fCopulae/unitTests/runit.aaaCopulaClass.R
/usr/share/doc/r-cran-fcopulae/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/r-cran-fcopulae/changelog.Debian.i386.gz
/usr/share/doc/r-cran-fcopulae/changelog.gz
/usr/share/doc/r-cran-fcopulae/copyright
/usr/share/lintian/overrides/r-cran-fcopulae