Filförteckning för paketet python2.7-minimal i bullseye för arkitekturen i386

/usr/bin/python2.7
/usr/share/binfmts/python2.7
/usr/share/doc/python2.7-minimal/README.Debian
/usr/share/doc/python2.7-minimal/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/python2.7-minimal/copyright
/usr/share/lintian/overrides/python2.7-minimal
/usr/share/man/man1/python2.7.1.gz