alla flaggor
bullseye  ] [  sid  ]
[ Källkod: fortran-language-server  ]

Paket: fortran-language-server (1.12.0-1)

Länkar för fortran-language-server

Screenshot

Debianresurser:

Hämta källkodspaketet fortran-language-server:

Ansvariga:

Externa resurser:

Liknande paket:

Fortran Language Server for the Language Server Protocol

Fortran Language Server (fortls) is an implementation of the Language Server Protocol. It can be used with editors that supports the protocol (e.g. Emacs with elpa-lsp-mode) to offer support for code completion and documentation.

Supported LSP features include:

 * Document symbols (textDocument/documentSymbol)
 * Auto-complete (textDocument/completion)
 * Signature help (textDocument/signatureHelp)
 * GoTo/Peek definition (textDocument/definition)
 * Hover (textDocument/hover)
 * GoTo implementation (textDocument/implementation)
 * Find/Peek references (textDocument/references)
 * Project-wide symbol search (workspace/symbol)
 * Symbol renaming (textDocument/rename)
 * Documentation parsing (Doxygen and FORD styles)
 * Diagnostics

Andra paket besläktade med fortran-language-server

  • beror
  • rekommenderar
  • föreslår
  • enhances

Hämta fortran-language-server

Hämtningar för alla tillgängliga arkitekturer
Arkitektur Paketstorlek Installerad storlek Filer
all 65,3 kbyte361,0 kbyte [filförteckning]