Filförteckning för paketet libwaffle-dev i bullseye för arkitekturen amd64

/usr/include/waffle-1/waffle.h
/usr/include/waffle-1/waffle_gbm.h
/usr/include/waffle-1/waffle_glx.h
/usr/include/waffle-1/waffle_version.h
/usr/include/waffle-1/waffle_wayland.h
/usr/include/waffle-1/waffle_x11_egl.h
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/cmake/Waffle/WaffleConfig.cmake
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/cmake/Waffle/WaffleConfigVersion.cmake
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libwaffle-1.so
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/pkgconfig/waffle-1.pc
/usr/share/doc/libwaffle-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libwaffle-dev/copyright