Filförteckning för paketet med-config i bullseye för arkitekturen all

/etc/apt/apt.conf.d/90med-config
/etc/blends/med/med.conf
/etc/profile.d/debian-med.sh
/usr/bin/med-config
/usr/lib/tasksel/med-task-files
/usr/share/doc/med-config/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/med-config/README
/usr/share/doc/med-config/changelog.gz
/usr/share/doc/med-config/copyright
/usr/share/man/man1/med-config.1.gz