Filförteckning för paketet libnet-cisco-mse-rest-perl i bookworm för arkitekturen all

/usr/share/doc/libnet-cisco-mse-rest-perl/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libnet-cisco-mse-rest-perl/changelog.gz
/usr/share/doc/libnet-cisco-mse-rest-perl/copyright
/usr/share/man/man3/Net::Cisco::MSE::REST.3pm.gz
/usr/share/perl5/Net/Cisco/MSE/REST.pm