Filförteckning för paketet golang-golang-x-sys-dev i bookworm för arkitekturen all

/usr/share/doc/golang-golang-x-sys-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/golang-golang-x-sys-dev/copyright
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/cpu/asm_aix_ppc64.s
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/cpu/byteorder.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/cpu/cpu.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/cpu/cpu_aix.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/cpu/cpu_arm.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/cpu/cpu_arm64.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/cpu/cpu_arm64.s
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/cpu/cpu_gc_arm64.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/cpu/cpu_gc_s390x.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/cpu/cpu_gc_x86.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/cpu/cpu_gccgo_arm64.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/cpu/cpu_gccgo_s390x.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/cpu/cpu_gccgo_x86.c
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/cpu/cpu_gccgo_x86.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/cpu/cpu_linux.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/cpu/cpu_linux_arm.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/cpu/cpu_linux_arm64.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/cpu/cpu_linux_mips64x.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/cpu/cpu_linux_noinit.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/cpu/cpu_linux_ppc64x.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/cpu/cpu_linux_s390x.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/cpu/cpu_loong64.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/cpu/cpu_mips64x.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/cpu/cpu_mipsx.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/cpu/cpu_netbsd_arm64.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/cpu/cpu_openbsd_arm64.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/cpu/cpu_openbsd_arm64.s
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/cpu/cpu_other_arm.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/cpu/cpu_other_arm64.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/cpu/cpu_other_mips64x.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/cpu/cpu_other_ppc64x.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/cpu/cpu_other_riscv64.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/cpu/cpu_ppc64x.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/cpu/cpu_riscv64.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/cpu/cpu_s390x.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/cpu/cpu_s390x.s
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/cpu/cpu_s390x_test.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/cpu/cpu_test.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/cpu/cpu_wasm.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/cpu/cpu_x86.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/cpu/cpu_x86.s
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/cpu/cpu_zos.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/cpu/cpu_zos_s390x.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/cpu/hwcap_linux.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/cpu/syscall_aix_gccgo.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/cpu/syscall_aix_ppc64_gc.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/execabs/execabs.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/execabs/execabs_go118.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/execabs/execabs_go119.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/execabs/execabs_test.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/go.mod
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/internal/unsafeheader/unsafeheader.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/internal/unsafeheader/unsafeheader_test.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/affinity_linux.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/aliases.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/asm_aix_ppc64.s
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/asm_bsd_386.s
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/asm_bsd_amd64.s
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/asm_bsd_arm.s
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/asm_bsd_arm64.s
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/asm_bsd_ppc64.s
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/asm_bsd_riscv64.s
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/asm_linux_386.s
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/asm_linux_amd64.s
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/asm_linux_arm.s
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/asm_linux_arm64.s
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/asm_linux_loong64.s
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/asm_linux_mips64x.s
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/asm_linux_mipsx.s
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/asm_linux_ppc64x.s
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/asm_linux_riscv64.s
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/asm_linux_s390x.s
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/asm_openbsd_mips64.s
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/asm_solaris_amd64.s
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/asm_zos_s390x.s
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/bluetooth_linux.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/cap_freebsd.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/constants.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/creds_test.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/darwin_amd64_test.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/darwin_arm64_test.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/darwin_test.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/dev_aix_ppc.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/dev_aix_ppc64.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/dev_darwin.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/dev_dragonfly.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/dev_freebsd.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/dev_linux.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/dev_linux_test.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/dev_netbsd.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/dev_openbsd.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/dev_zos.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/dev_zos_test.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/dirent.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/dirent_test.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/endian_big.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/endian_little.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/env_unix.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/epoll_zos.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/epoll_zos_test.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/example_exec_test.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/example_flock_test.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/example_sysvshm_test.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/fcntl.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/fcntl_darwin.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/fcntl_linux_32bit.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/fdset.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/fdset_test.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/fstatfs_zos.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/fstatfs_zos_test.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/gccgo.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/gccgo_c.c
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/gccgo_linux_amd64.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/getdirentries_test.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/getfsstat_test.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/ifreq_linux.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/ifreq_linux_test.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/ioctl.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/ioctl_linux.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/ioctl_zos.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/linux/mkall.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/linux/mksysnum.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/linux/types.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/mkasm.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/mkpost.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/mksyscall.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/mksyscall_aix_ppc.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/mksyscall_aix_ppc64.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/mksyscall_solaris.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/mksysctl_openbsd.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/mksysnum.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/mmap_unix_test.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/mmap_zos_test.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/openbsd_test.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/pagesize_unix.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/pipe2_test.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/pledge_openbsd.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/ptrace_darwin.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/ptrace_ios.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/race.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/race0.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/readdirent_getdents.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/readdirent_getdirentries.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/sendfile_test.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/sockcmsg_dragonfly.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/sockcmsg_linux.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/sockcmsg_unix.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/sockcmsg_unix_other.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/syscall.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/syscall_aix.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/syscall_aix_ppc.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/syscall_aix_ppc64.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/syscall_aix_test.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/syscall_bsd.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/syscall_bsd_test.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/syscall_darwin.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/syscall_darwin_amd64.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/syscall_darwin_arm64.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/syscall_darwin_libSystem.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/syscall_darwin_test.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/syscall_dragonfly.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/syscall_dragonfly_amd64.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/syscall_freebsd.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/syscall_freebsd_386.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/syscall_freebsd_amd64.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/syscall_freebsd_arm.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/syscall_freebsd_arm64.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/syscall_freebsd_riscv64.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/syscall_freebsd_test.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/syscall_illumos.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/syscall_internal_bsd_test.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/syscall_internal_darwin_test.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/syscall_internal_linux_test.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/syscall_internal_solaris_test.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/syscall_linux.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/syscall_linux_386.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/syscall_linux_alarm.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/syscall_linux_amd64.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/syscall_linux_amd64_gc.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/syscall_linux_arm.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/syscall_linux_arm64.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/syscall_linux_gc.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/syscall_linux_gc_386.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/syscall_linux_gc_arm.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/syscall_linux_gccgo_386.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/syscall_linux_gccgo_arm.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/syscall_linux_loong64.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/syscall_linux_mips64x.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/syscall_linux_mipsx.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/syscall_linux_ppc.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/syscall_linux_ppc64x.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/syscall_linux_riscv64.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/syscall_linux_s390x.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/syscall_linux_sparc64.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/syscall_linux_test.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/syscall_netbsd.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/syscall_netbsd_386.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/syscall_netbsd_amd64.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/syscall_netbsd_arm.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/syscall_netbsd_arm64.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/syscall_netbsd_test.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/syscall_openbsd.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/syscall_openbsd_386.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/syscall_openbsd_amd64.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/syscall_openbsd_arm.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/syscall_openbsd_arm64.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/syscall_openbsd_libc.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/syscall_openbsd_mips64.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/syscall_openbsd_ppc64.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/syscall_openbsd_riscv64.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/syscall_openbsd_test.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/syscall_solaris.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/syscall_solaris_amd64.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/syscall_solaris_test.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/syscall_test.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/syscall_unix.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/syscall_unix_gc.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/syscall_unix_gc_ppc64x.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/syscall_unix_test.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/syscall_zos_s390x.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/syscall_zos_test.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/sysvshm_linux.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/sysvshm_unix.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/sysvshm_unix_other.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/sysvshm_unix_test.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/timestruct.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/timestruct_test.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/types_aix.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/types_darwin.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/types_dragonfly.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/types_freebsd.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/types_netbsd.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/types_openbsd.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/types_solaris.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/unveil_openbsd.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/xattr_bsd.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/xattr_test.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/zerrors_aix_ppc.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/zerrors_aix_ppc64.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/zerrors_darwin_amd64.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/zerrors_darwin_arm64.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/zerrors_dragonfly_amd64.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/zerrors_freebsd_386.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/zerrors_freebsd_amd64.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/zerrors_freebsd_arm.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/zerrors_freebsd_arm64.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/zerrors_freebsd_riscv64.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/zerrors_linux.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/zerrors_linux_386.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/zerrors_linux_amd64.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/zerrors_linux_arm.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/zerrors_linux_arm64.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/zerrors_linux_loong64.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/zerrors_linux_mips.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/zerrors_linux_mips64.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/zerrors_linux_mips64le.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/zerrors_linux_mipsle.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/zerrors_linux_ppc.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/zerrors_linux_ppc64.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/zerrors_linux_ppc64le.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/zerrors_linux_riscv64.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/zerrors_linux_s390x.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/zerrors_linux_sparc64.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/zerrors_netbsd_386.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/zerrors_netbsd_amd64.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/zerrors_netbsd_arm.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/zerrors_netbsd_arm64.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/zerrors_openbsd_386.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/zerrors_openbsd_amd64.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/zerrors_openbsd_arm.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/zerrors_openbsd_arm64.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/zerrors_openbsd_mips64.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/zerrors_openbsd_ppc64.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/zerrors_openbsd_riscv64.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/zerrors_solaris_amd64.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/zerrors_zos_s390x.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/zptrace_armnn_linux.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/zptrace_linux_arm64.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/zptrace_mipsnn_linux.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/zptrace_mipsnnle_linux.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/zptrace_x86_linux.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/zsyscall_aix_ppc.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/zsyscall_aix_ppc64.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/zsyscall_aix_ppc64_gc.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/zsyscall_aix_ppc64_gccgo.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/zsyscall_darwin_amd64.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/zsyscall_darwin_amd64.s
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/zsyscall_darwin_arm64.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/zsyscall_darwin_arm64.s
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/zsyscall_dragonfly_amd64.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/zsyscall_freebsd_386.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/zsyscall_freebsd_amd64.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/zsyscall_freebsd_arm.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/zsyscall_freebsd_arm64.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/zsyscall_freebsd_riscv64.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/zsyscall_illumos_amd64.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/zsyscall_linux.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/zsyscall_linux_386.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/zsyscall_linux_amd64.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/zsyscall_linux_arm.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/zsyscall_linux_arm64.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/zsyscall_linux_loong64.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/zsyscall_linux_mips.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/zsyscall_linux_mips64.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/zsyscall_linux_mips64le.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/zsyscall_linux_mipsle.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/zsyscall_linux_ppc.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/zsyscall_linux_ppc64.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/zsyscall_linux_ppc64le.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/zsyscall_linux_riscv64.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/zsyscall_linux_s390x.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/zsyscall_linux_sparc64.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/zsyscall_netbsd_386.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/zsyscall_netbsd_amd64.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/zsyscall_netbsd_arm.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/zsyscall_netbsd_arm64.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/zsyscall_openbsd_386.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/zsyscall_openbsd_386.s
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/zsyscall_openbsd_amd64.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/zsyscall_openbsd_amd64.s
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/zsyscall_openbsd_arm.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/zsyscall_openbsd_arm.s
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/zsyscall_openbsd_arm64.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/zsyscall_openbsd_arm64.s
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/zsyscall_openbsd_mips64.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/zsyscall_openbsd_ppc64.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/zsyscall_openbsd_ppc64.s
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/zsyscall_openbsd_riscv64.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/zsyscall_openbsd_riscv64.s
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/zsyscall_solaris_amd64.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/zsyscall_zos_s390x.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/zsysctl_openbsd_386.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/zsysctl_openbsd_amd64.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/zsysctl_openbsd_arm.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/zsysctl_openbsd_arm64.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/zsysctl_openbsd_mips64.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/zsysctl_openbsd_ppc64.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/zsysctl_openbsd_riscv64.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/zsysnum_darwin_amd64.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/zsysnum_darwin_arm64.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/zsysnum_dragonfly_amd64.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/zsysnum_freebsd_386.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/zsysnum_freebsd_amd64.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/zsysnum_freebsd_arm.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/zsysnum_freebsd_arm64.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/zsysnum_freebsd_riscv64.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/zsysnum_linux_386.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/zsysnum_linux_amd64.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/zsysnum_linux_arm.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/zsysnum_linux_arm64.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/zsysnum_linux_loong64.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/zsysnum_linux_mips.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/zsysnum_linux_mips64.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/zsysnum_linux_mips64le.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/zsysnum_linux_mipsle.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/zsysnum_linux_ppc.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/zsysnum_linux_ppc64.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/zsysnum_linux_ppc64le.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/zsysnum_linux_riscv64.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/zsysnum_linux_s390x.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/zsysnum_linux_sparc64.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/zsysnum_netbsd_386.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/zsysnum_netbsd_amd64.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/zsysnum_netbsd_arm.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/zsysnum_netbsd_arm64.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/zsysnum_openbsd_386.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/zsysnum_openbsd_amd64.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/zsysnum_openbsd_arm.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/zsysnum_openbsd_arm64.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/zsysnum_openbsd_mips64.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/zsysnum_openbsd_ppc64.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/zsysnum_openbsd_riscv64.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/zsysnum_zos_s390x.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/ztypes_aix_ppc.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/ztypes_aix_ppc64.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/ztypes_darwin_amd64.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/ztypes_darwin_arm64.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/ztypes_dragonfly_amd64.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/ztypes_freebsd_386.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/ztypes_freebsd_amd64.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/ztypes_freebsd_arm.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/ztypes_freebsd_arm64.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/ztypes_freebsd_riscv64.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/ztypes_linux.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/ztypes_linux_386.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/ztypes_linux_amd64.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/ztypes_linux_arm.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/ztypes_linux_arm64.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/ztypes_linux_loong64.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/ztypes_linux_mips.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/ztypes_linux_mips64.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/ztypes_linux_mips64le.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/ztypes_linux_mipsle.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/ztypes_linux_ppc.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/ztypes_linux_ppc64.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/ztypes_linux_ppc64le.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/ztypes_linux_riscv64.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/ztypes_linux_s390x.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/ztypes_linux_sparc64.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/ztypes_netbsd_386.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/ztypes_netbsd_amd64.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/ztypes_netbsd_arm.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/ztypes_netbsd_arm64.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/ztypes_openbsd_386.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/ztypes_openbsd_amd64.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/ztypes_openbsd_arm.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/ztypes_openbsd_arm64.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/ztypes_openbsd_mips64.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/ztypes_openbsd_ppc64.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/ztypes_openbsd_riscv64.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/ztypes_solaris_amd64.go
/usr/share/gocode/src/golang.org/x/sys/unix/ztypes_zos_s390x.go