Filförteckning för paketet bats i bookworm för arkitekturen all

/usr/bin/bats
/usr/lib/bats-core/common.bash
/usr/lib/bats-core/formatter.bash
/usr/lib/bats-core/preprocessing.bash
/usr/lib/bats-core/semaphore.bash
/usr/lib/bats-core/test_functions.bash
/usr/lib/bats-core/tracing.bash
/usr/lib/bats-core/validator.bash
/usr/lib/bats-core/warnings.bash
/usr/libexec/bats-core/bats
/usr/libexec/bats-core/bats-exec-file
/usr/libexec/bats-core/bats-exec-suite
/usr/libexec/bats-core/bats-exec-test
/usr/libexec/bats-core/bats-format-cat
/usr/libexec/bats-core/bats-format-junit
/usr/libexec/bats-core/bats-format-pretty
/usr/libexec/bats-core/bats-format-tap
/usr/libexec/bats-core/bats-format-tap13
/usr/libexec/bats-core/bats-preprocess
/usr/share/doc/bats/README.md.gz
/usr/share/doc/bats/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/bats/changelog.gz
/usr/share/doc/bats/copyright
/usr/share/lintian/overrides/bats
/usr/share/man/man1/bats.1.gz
/usr/share/man/man7/bats.7.gz