všetky možnosti
wheezy  ] [  jessie  ] [  stretch  ] [  buster  ] [  sid  ]

Virtuálny balík: xserver

Toto je virtuálny balík. Pozrite si politiku Debianu, kde nájdete definíciu virtuálnych balíkov.

Balíky poskytujúce xserver

tightvncserver
server VNC
vnc4server
Virtual network computing server software
xnest
vnorený server X
xserver-xephyr
vnorený X server
xserver-xfbdev
Linux framebuffer device tiny X server
xserver-xorg
X server X.Org
xvfb
Virtual Framebuffer 'fake' X server